Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Productiepraktijk 1: workshops, creaties34203/2185/2122/1/75
Studiegids

Productiepraktijk 1: workshops, creaties

34203/2185/2122/1/75
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Reehorst Nienke
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Korte omschrijving

De productiepraktijk richt zich op de artistieke ontwikkeling van de studenten door middel van repertoire, creaties en workshops.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Belichaamt een breed spectrum aan danskwaliteiten
Belichaamt de bewegingsvoorstellen van een docent/choreograaf
Ontwikkelt en integreert danstechnische- en performatieve vaardigheden tijdens het proces en de uitvoering.
Participeert in creatieve dansprojecten, interpreteert, vertaalt en voert uit
Presteert materiaal met de juiste intentie en expressie
Investeert volledig om de diversiteit aan artistieke visies te omarmen
Is zich bewust van de bredere artistieke context van de choreografie/choreograaf
Kan de compositie-ideeën en werkmethoden identificeren die verbonden zijn met de stijl en visie van de choreograaf.
Onderzoekt een persoonlijke band met de vorm en inhoud van het werk
Neemt eigen verantwoordelijkheid tijdens het proces en tijdens de voorstelling
Doet aan zelfreflectie en verwerkt feedback van medestudenten en docenten.
Werkt samen met andere disciplines en praktijken
Maakt gebruik van en verkent vaardigheden uit andere cursussen in de uitvoering en verkenning van repertoire en creaties
Gebruikt relevante sociale en groepsdynamische vaardigheden om bij te dragen aan, te delen in en verantwoordelijkheid te nemen voor diverse groepssettings
Werkt zelfstandig en collectief om het gewenste resultaat te bereiken
Kan effectief samenwerken binnen een grotere groep
Heeft de vaardigheden om te communiceren en de dialoog aan te gaan met diverse doelgroepen
Neemt deel aan de dialoog over een artistiek proces en product

Leerinhoud

De productiepraktijk richt zich op de artistieke ontwikkeling van de studenten door middel van repertoire, creaties en workshops.

In Repertoire leert en verkent de student bewegingsmateriaal van een bestaand stuk van een (gast)choreograaf, wat leidt tot een presentatievorm. De student maakt kennis met de compositorische ideeën en werkmethoden die gekoppeld zijn aan de stijl en visie van de choreograaf en wordt gestimuleerd om de relatie tussen vorm en inhoud te verkennen. De student wordt begeleid bij het vinden van een eigen belichaamde verbinding met en interpretatie van het bestaande dansmateriaal. Het materiaal wordt aangeleerd door de choreograaf of een assistent/danser van het gezelschap. 

In Creatie ervaart de student een creatief groepsproces dat leidt tot een creatie en presentatie. Het proces wordt begeleid door een (gast)choreograaf. De student verkent verschillende creatieve en compositorische werkwijzen die gekoppeld zijn aan de stijl en visie van de choreograaf. De student neemt actief deel aan het proces van verkennen en componeren. 

In Workshops neemt de student deel aan een ervaring met een danskunstenaar die vele vormen kan aannemen, variërend van een 2 uur durende workshop of discussie na afloop van een show tot een week lang verblijf of symposium. Danskunstenaars worden uitgenodigd om hun persoonlijke visies te delen zodat studenten nieuwe werkmethoden of artistieke praktijken kunnen ervaren. 

De productiepraktijk, als een cluster van onderwerpen, brengt studenten in contact met verschillende elementen van het professionele danswerkveld met kunstenaars die actief zijn in het veld en biedt een breed scala aan ervaringen van de artistieke praktijk, stijlen en methodieken.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans.

Er worden extra kosten aangerekend voor het bijwonen van voorstellingen en concerten voor bepaalde opleidingsonderdelen. Omwille van de onzekerheid of bepaalde voorstellingen al dan niet plaatsvinden worden deze extra kosten apart gefactureerd in mei 2022 op basis van de reële onkosten. Studenten die inschrijven voor de Bachelor Dans betalen maximum 64,00 euro extra voor tickets voor voorstellingen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk75,00 uren
Practicum en/of oefeningen75,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek30,00
AcademiejaarArtistieke praktijk30,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)10,00
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)30,00

Toetsing (tekst)

De student moet steeds aanwezig zijn tijdens de lessen voor dit opleidingsonderdeel.
Tijdens deze lessen vindt de permanente evaluatie plaats. Deze permanente evaluatie telt voor de totstandkoming van het gehele examencijfer voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student in meer dan 1/5e van de lessen ongewettigd afwezig is, krijgt hij een 0/20 voor het onderdeel 'permanente evaluatie'.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door de artistieke coordinator