Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Muziek 131006/2185/2122/1/17
Studiegids

Muziek 1

31006/2185/2122/1/17
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Impe Geert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Korte omschrijving

De muziekcursus introduceert verschillende muziekelementen die verschillende perspectieven bieden om studenten te helpen bij hun persoonlijke groei als danskunstenaar, door de impact van een andere discipline in samenhang met hun danspraktijk in overweging te nemen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)


Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Belichaamt een breed spectrum aan danskwaliteiten
Kan de ritmes van een bewegingszin noteren.
Begrijpt en gebruikt muziekterminologie
Begrijpt, creƫert en speelt verschillende ritmische structuren
Werkt samen in groep om verschillende ritmische structuren te spelen.
Luistert actief naar en begrijpt de relatie tussen kwaliteit in muziek en beweging.
Kan uitvoering en expressiviteit in beweging scheiden
Toont een fundamenteel inzicht in melodische en ritmische associaties in een historische of culturele context.
Werkt samen met andere disciplines en praktijken
Onderzoekt hoe bewustwording en training in de muziek kan bijdragen aan de algehele performativiteit

Leerinhoud

De cursus muziek introduceert verschillende muziekelementen die verschillende perspectieven bieden om studenten te helpen bij hun persoonlijke groei als danskunstenaar, door rekening te houden met de impact van een andere discipline in samenhang met hun danspraktijk. In de muziekcursus wordt gebruik gemaakt van een scala aan docenten en praktijken, waaronder percussietechnieken, ritmische combinaties, maatsoorten, samenspel, het opnemen van ritmes, het uitvoeren van eenvoudige lichaamspercussie, zang en percussief denken.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Verder is het voor de student enorm belangrijk om zelf voorstellingen, concerten en exposities bij te wonen, alsook opzoekingswerk te verrichten op basis van aangewezen bronnenmateriaal.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen40,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek25,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent (Permanente evaluatie)25,00
AcademiejaarKennistoets25,00
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)25,00

Toetsing (tekst)

De student moet steeds aanwezig zijn tijdens de lessen voor dit opleidingsonderdeel.
Tijdens deze lessen vindt de permanente evaluatie plaats. Deze permanente evaluatie telt voor de totstandkoming van het gehele examencijfer voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student in meer dan 1/5e van de lessen ongewettigd afwezig is, krijgt hij een 0/20 voor het onderdeel 'permanente evaluatie'.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door de artistieke coordinator