Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Danstraining 2: hedendaagse en klassieke dans34204/2185/2122/1/12
Studiegids

Danstraining 2: hedendaagse en klassieke dans

34204/2185/2122/1/12
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Reehorst Nienke
Andere co-titularis(sen): Azpillaga Camio Ignacio, Boterman Greet, Goosen Lawton Tijen, Kandemir Yasemin, Sun Xiaojun, Vezich Anthony
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Korte omschrijving

Danstraining is een kernonderdeel van het opleidingsprogramma dat het hele jaar door een breed scala aan input van verschillende gastdocenten levert. Studenten ervaren een reeks van bewegingsstijlen om hun eigen bewegingspotentieel en artistieke visie te verkennen.

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Studiepunt verworven voor Danstraining 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Belichaamt een breed spectrum aan danskwaliteiten
Krijgt een fysiek inzicht in de concepten die nodig zijn voor elke onderzochte danstechniek
Krijgt een intellectueel inzicht in de concepten die nodig zijn voor elke onderzochte danstechniek
Belichaamt de stellingen van elke leraar op een evoluerend niveau
Toont helderheid in ruimtelijk bewustzijn en projectie binnen en buiten het lichaam
Bepaalt het juiste dynamische gebruik om aan de expressieve eisen van het bewegingsmateriaal te voldoen
Selecteert het juiste gebruik van de spierspanning, het loslaten en de ademhaling voor de bewegingsvoorstellen
Bevat relevante muzikaliteit, frasering en impulsen binnen bewegingszinnen
Kan kritisch reflecteren en verwerkt feedback van zichzelf, medestudenten en leerkrachten.
Investeert in diverse fysieke praktijken om het bewustzijn van lichaam en geest en de verbinding tussen beide te ondersteunen
Investeert in alle technieken die worden aangeboden, ongeacht het gemak of de uitdaging waarmee men wordt geconfronteerd.
Identificeert en verfijnt de verbindingen tussen geest en lichaam bij elke bestudeerde bewegingstechniek
Kan kritisch reflecteren op de eigen praktijk om het potentieel uit te breiden en de eigenheid te erkennen
Maakt gebruik van een intrinsieke motivatie om persoonlijke grenzen uit te dagen en te verleggen.
Integreert op een brede manier vaardigheden en kennis om een duurzame danspraktijk te ontwikkelen
Analyseert en reflecteert op de mogelijkheden van het eigen lichaam en werkt verstandig met deze mogelijkheden en beperkingen.
Integreert en analyseert kennis van onderwezen technieken en andere cursussen in het curriculum om het begrip en de belichaming ervan te verbeteren.
Maakt gebruik van een probleemoplossende houding om te werken met uitdagingen binnen een techniek

Leerdoelen


Leerinhoud

Danstraining 2 is een kernonderdeel van het programma dat het hele jaar door een reeks verschillende inputs van verschillende gastdocenten biedt. Studenten ervaren een reeks van hedendaagse, klassieke en improvisatie bewegingsstijlen om hun eigen bewegingspotentieel en artistieke visie te verkennen.
Studenten nemen volledig deel aan alle bewegingsstijlen die door alle hedendaagse en klassieke leraren worden gegeven en zoeken naar hun persoonlijke bewustzijn en connectiviteit binnen elke bewegingsstijl. Vele aspecten van training zullen aan bod komen, waaronder kracht, connectiviteit, bewustzijn, fysieke intelligentie, grondwerk, staand werk, articulatie, ruimtelijk bewustzijn, intensiteit, veilig oefenen, bewegingskwaliteiten, bewegingsintentie, verhoogd tempo en complexiteit, onder andere.
Studenten zullen ook een reeks van lesmethodes ervaren en hun persoonlijke connecties met elke methode onderzoeken. Studenten worden aangemoedigd om hun mind-body connectie te verkennen door het vergroten van hun lichaamsbewustzijn en -gevoel via belichaamde beoefening. Studenten moeten reflecteren op de verschillende praktijken die ze ervaren om zo hun eigen persoonlijke bewegingsstem en voorkeuren te identificeren. 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen350,00 uren
Werktijd buiten de contacturen100,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

De student moet steeds aanwezig zijn tijdens de lessen voor dit opleidingsonderdeel.
Tijdens deze lessen vindt de permanente evaluatie plaats. Deze permanente evaluatie telt voor de totstandkoming van het gehele examencijfer voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student in meer dan 1/5e van de lessen ongewettigd afwezig is, krijgt hij een 0/20 voor het onderdeel 'permanente evaluatie'.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door de artistieke coordinator