Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Dansgeschiedenis 2702/2185/2122/1/15
Studiegids

Dansgeschiedenis 2

702/2185/2122/1/15
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Gordon Natalie
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Korte omschrijving

"Dansgeschiedenis 2: Lichaamsconcepten en Choreografische Stromingen" introduceert studenten in de belangrijkste tendensen die de westerse danspraktijk in de twintigste en eenentwintigste eeuw hebben gestructureerd en nog steeds sturen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Dansgeschiedenis 1.

Begincompetenties (tekst)

Competenties Dansgeschiedenis 1 verworven en studiepunt behaald.
Indien het studiepunt niet is behaald moet Dansgeschiedenis 1 worden opgenomen samen met Dansgeschiedenis 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Begrijpt historische en actuele culturele en sociale kaders
Verkent persoonlijke relevantie en dialogen over theorie├źn, geschiedenissen, filosofie├źn en praktijken van de dans.
Heeft voldoende kennis van en onderzoekt dansgeschiedenis in relatie tot hedendaagse praktijken
Is in staat om transhistorische lijnen in de recente dansgeschiedenis te identificeren
Reflecteert op maatschappelijke, politieke, economische en culturele bewegingen in de 20e en 21e eeuw en onderzoekt kritisch hun invloeden op dansontwikkelingen
Bestudeert en verwerkt en doet actueel kunstonderzoek
Laat de reflectie en bevraging van het huidige kunstonderzoek in relatie tot het historisch onderzoek zien
Heeft de vaardigheden om te communiceren en de dialoog aan te gaan met diverse doelgroepen
Toont communicatieve vaardigheden aan om een relevante dialoog te ontwikkelen.

Leerinhoud

"Dansgeschiedenis 2: Lichaamsconcepten en Choreografische Stromingen" introduceert studenten in de belangrijkste tendensen die de westerse danspraktijk in de twintigste en eenentwintigste eeuw hebben gestructureerd en nog steeds sturen. De cursus gebruikt specifieke lichaamsconcepten (zoals het minimalistische lichaam, het efemere lichaam, het documentaire lichaam, etc.) als analytische lenzen die niet alleen tijdsoverschrijdende vergelijkingen mogelijk maken tussen het verleden en het heden van de dans, maar die ook dienen als brug tussen theorie en praktijk. Door deze transhistorische en interdisciplinaire benadering leren studenten kritisch om te gaan met de standaard periodisering van de dansgeschiedenis in een lineaire progressie die loopt van moderne, naar postmoderne, conceptuele, en hedendaagse dans. Voorbereidende lezingen en discussies in de klas van verschillende sleutelteksten met betrekking tot zowel dansgeschiedenis als geschiedenistheorie zullen studenten de nodige achtergrond en terminologie verschaffen om een zelfreflecterend perspectief te ontwikkelen op zowel gecanoniseerde als gemarginaliseerde tendensen in dans. Door historische en recente case studies uit de artistieke dans naast elkaar te plaatsen, daagt de cursus studenten uit om theoretische debatten en conceptuele vocabulaires te verbinden met specifieke choreografische praktijken.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Verder is het voor de student enorm belangrijk om zelf voorstellingen, concerten en exposities bij te wonen, alsook opzoekingswerk te verrichten via internet, bibliotheek e.d.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges25,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Vormen van groepsleren5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets60,00
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)20,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

De student moet steeds aanwezig zijn tijdens de lessen voor dit opleidingsonderdeel.
Tijdens deze lessen vindt de permanente evaluatie plaats. Deze permanente evaluatie telt voor de totstandkoming van het gehele examencijfer voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student in meer dan 1/5e van de lessen ongewettigd afwezig is, krijgt hij een 0/20 voor het onderdeel 'permanente evaluatie'.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door de artistieke coordinator