Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Complementaire training 3: yoga, conditie, e.a.34208/2185/2122/1/51
Studiegids

Complementaire training 3: yoga, conditie, e.a.

34208/2185/2122/1/51
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Gordon Natalie
Andere co-titularis(sen): Clijsters Judith, Maes Eva, Schütt Anne
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Korte omschrijving

Complementaire Training 3 biedt lessen die de ontwikkeling van de danskunstenaar ondersteunen. De lessen omvatten o.a. conditietraining, yoga, inclusiedans en body mind centering, gegeven door specialisten op hun gebied en nieuwe input zal worden toegevoegd waar relevant.

Begincompetenties (tekst)

Studiepunt verworven voor Complementaire Training 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Belichaamt een breed spectrum aan danskwaliteiten
Belichaamt materie op een geavanceerd niveau in elke bestudeerde discipline
Kan kritisch reflecteren en integreert de feedback van zichzelf, medestudenten en docenten.
Investeert in diverse fysieke praktijken om het bewustzijn van lichaam en geest en de verbinding tussen beide te ondersteunen
Investeert volledig en neemt actief deel aan elke bestudeerde discipline
Onderzoekt de relevantie van elke 'body of knowledge' om persoonlijke connectiviteit te onderzoeken.
Integreert op een brede manier vaardigheden en kennis om een duurzame danspraktijk te ontwikkelen
Analyseert en verkent persoonlijke capaciteiten om flexibel materiaal te realiseren en individualiteit uit te dagen.
Reflecteert en integreert kennis om een gezond lichaam en een gezonde geest voor de lange termijn te behouden.
Maakt gebruik van relevante spierfunctie, aanpassing en bewegingsefficiëntie in de danstraining en verwerkt de individuele behoeften.
Denkt na over hoe verschillende lessen met elkaar in verbinding staan en onderzoekt dit in hun praktijk.
Evalueert en herdefinieert de eigen doelstellingen en past de fysieke behoeften voor het trainen van het eigen lichaam aan.
Gebruikt relevante sociale en groepsdynamische vaardigheden om bij te dragen aan, te delen in en verantwoordelijkheid te nemen voor diverse groepssettings
Laat de vereiste flexibiliteit zien en breidt de creativiteit uit door te werken met uiteenlopende praktijken en instanties en in uiteenlopende omgevingen.
Heeft de vaardigheden om te communiceren en de dialoog aan te gaan met diverse doelgroepen
Kan een kritische blik werpen op elke 'body of knowledge' om het relevante discours in diverse omgevingen te ontwikkelen.
Ontwikkelt articulatie bij het bespreken van beweging in fysieke taal, gesproken en geschreven woord.

Leerinhoud

Complementaire Training 3 biedt lessen die de ontwikkeling van de danskunstenaar ondersteunen. De lessen omvatten onder andere conditietraining, yoga, inclusiedans en body mind centering, gegeven door specialisten op hun gebied en nieuwe input zal worden toegevoegd waar relevant. De lessen bieden een fysieke training die perspectieven biedt voor "mind-body" bewustzijn en door een voortdurende betrokkenheid studenten aanmoedigt om hun persoonlijke verbinding, belichaming en begrip van elke aangeboden vorm te vinden. Studenten moeten elk aspect van het programma belichamen en reflecteren op de persoonlijke betekenis ervan voor hun individuele lichaam, capaciteiten, gezondheid, visie en behoeften. Studenten moeten bewust reflecteren op en kennis integreren van Complementaire Trainingscursussen in de rest van hun studieprogramma en overwegen hoe deze een duurzaam trainingsprogramma kunnen bieden in hun toekomst als danskunstenaar.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen90,00 uren
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent (Permanente evaluatie)40,00
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)30,00

Toetsing (tekst)

De student moet steeds aanwezig zijn tijdens de lessen voor dit opleidingsonderdeel.
Tijdens deze lessen vindt de permanente evaluatie plaats. Deze permanente evaluatie telt voor de totstandkoming van het gehele examencijfer voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student in meer dan 1/5e van de lessen ongewettigd afwezig is, krijgt hij een 0/20 voor het onderdeel 'permanente evaluatie'.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door de artistieke coordinator