Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Improvisatie 131005/2185/2122/1/80
Studiegids

Improvisatie 1

31005/2185/2122/1/80
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Gordon Natalie
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Korte omschrijving

Improvisatie wordt ervaren als een bron van inspiratie, als een weg om het eigen bewegingspotentieel te ontdekken en als een middel om materiaal te genereren.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Belichaamt een breed spectrum aan danskwaliteiten
Belichaamt diverse improvisatiemethodologieƫn op een fundamenteel niveau
Ontwikkelt vaardigheden om bewegingsmateriaal te genereren
Verkent improvisatie als een compositorische praktijk
Verkent eigen bewegingspotentieel
Ontwikkelt en drukt een persoonlijke stem uit binnen de conceptualisering en creatie van eigen artistiek werk
Ontwikkelt vaardigheden om bewegingsmateriaal te genereren
Staat open voor nieuwe artistieke input in geest en lichaam
Ontwikkelt gevoeligheid en zelfbewustzijn bij het creƫren van eigen materiaal
Verkent eigen bewegingspotentieel
Ontwikkelt het aanwezig zijn in het moment en is gemakkelijk beschikbaar voor nieuwe omstandigheden

Leerinhoud

Improvisatie wordt ervaren als een bron van inspiratie, als een route om het eigen bewegingspotentieel te ontdekken, als een middel om materiaal te genereren en de gevoeligheid, het bewustzijn en de zelfreflectie te vergroten en als een compositiepraktijk op zich. Verschillende input van verschillende docenten en bronnen zal worden ervaren en kan een breed spectrum aan stimuli als inspiratiebron bevatten. Studenten gaan in gesprek met specifieke praktijken van danskunstenaars en onderzoeken met elke input hun persoonlijke resonantie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent (Permanente evaluatie)40,00
AcademiejaarArtistieke praktijk40,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00

Toetsing (tekst)

De student moet steeds aanwezig zijn tijdens de lessen voor dit opleidingsonderdeel.
Tijdens deze lessen vindt de permanente evaluatie plaats. Deze permanente evaluatie telt voor de totstandkoming van het gehele examencijfer voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student in meer dan 1/5e van de lessen ongewettigd afwezig is, krijgt hij een 0/20 voor het onderdeel 'permanente evaluatie'.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door de artistieke coordinator