Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Keuzevak dans, bachelor 332726/2185/2122/1/06
Studiegids

Keuzevak dans, bachelor 3

32726/2185/2122/1/06
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de dans, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • AP Studium Generale (3 studiepunten)
 • Artist in society (3 studiepunten)
 • Culturele stromingen 1 (3 studiepunten)
 • Culturele stromingen 2 (3 studiepunten)
 • Kunstfilosofie (schakelprogramma Dans) (3 studiepunten)
 • Onderzoek in de kunsten (9 studiepunten)
 • Project 1 (dans) (3 studiepunten)
 • Project 2 (dans) (3 studiepunten)
 • Stage (dans) (3 studiepunten)
 • Studentenparticipatie (3 studiepunten)
Titularis: Gordon Natalie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Korte omschrijving

Stage is een keuzevak waarbij een student kan kiezen voor een stage bij een bedrijf of choreograaf. De student dient zich aan te melden, zich te organiseren en te communiceren over alle aspecten van de stage en eerst een akkoord te krijgen van de coördinatoren van de dansafdeling alvorens een contract met het gezelschap af te sluiten.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Er zijn geen vereisten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Belichaamt een breed spectrum aan danskwaliteiten
Belichaamt de vereiste lichamelijkheid voor het gezelschap of het project
Participeert in creatieve dansprojecten, interpreteert, vertaalt en voert uit
Presenteert materiaal in resonantie met de vorm en de inhoud van het beoogde werk.
Investeert artistieke vaardigheden in een stage bij een bedrijf of project
Onderzoekt eigen danswoordenschat bij het werken in andere omgevingen
Reflecteert kritisch op de eigen artistieke praktijk en situeert deze in diverse sociale en artistieke contexten
Reflecteert op de praktijk om inzicht te krijgen in het eigen potentieel
Beschikt over zelfdiscipline, organisatorische zelfredzaamheid en ondernemersvaardigheden om de eigen artistieke praktijk te in stand te houden en te ontwikkelen
Toont flexibiliteit in organisatie en taken om de stage te integreren in de eigen opleiding.
Gebruikt relevante sociale en groepsdynamische vaardigheden om bij te dragen aan, te delen in en verantwoordelijkheid te nemen voor diverse groepssettings
Toont sociale en communicatieve vaardigheden aan in een samenwerkingsproces
Verwerft een respectvolle en gemotiveerde houding die bijdraagt aan een artistiek proces

Leerinhoud

Stage is een keuzevak waarbij een student kan kiezen voor een stage bij een bedrijf of choreograaf. De student dient zich aan te melden, zich te organiseren en te communiceren over alle aspecten van de stage en eerst een akkoord te krijgen van de coördinatoren van de dansafdeling alvorens een contract met het gezelschap af te sluiten. Een stage dient een rol te vervullen in de artistieke vorming van de student en bij te dragen aan de vormgeving van zijn of haar persoonlijke artistieke visie. De student is verantwoordelijk voor de organisatie en het verloop van de stage, zowel in relatie tot het project zelf als in relatie tot hoe dit zich verhoudt tot de rest van de opleiding. Studenten moeten gemotiveerd zijn om een stage te lopen vanwege een artistiek belang dat zelfstandig kan worden gemanaged en dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de student als danskunstenaar.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage80,00
AcademiejaarReflectieopdracht20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht20,00
Tweede examenperiodeStage80,00