Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Keuzevak dans, bachelor 232725/2185/2122/1/69
Studiegids

Keuzevak dans, bachelor 2

32725/2185/2122/1/69
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de dans, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • AP Studium Generale (3 studiepunten)
 • Artist in society (3 studiepunten)
 • Culturele stromingen 1 (3 studiepunten)
 • Culturele stromingen 2 (3 studiepunten)
 • Kunstfilosofie (schakelprogramma Dans) (3 studiepunten)
 • Onderzoek in de kunsten (9 studiepunten)
 • Project 1 (dans) (3 studiepunten)
 • Project 2 (dans) (3 studiepunten)
 • Stage (dans) (3 studiepunten)
 • Studentenparticipatie (3 studiepunten)
Titularis: Gordon Natalie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Korte omschrijving

Project is een optionele cursus waarbij een student kan kiezen voor een persoonlijk project dat geen deel uitmaakt van het reguliere programma. Het project kan vele vormen aannemen, maar moet een persoonlijke investering in een artistiek proces omvatten.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Er zijn geen vereisten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Belichaamt een breed spectrum aan danskwaliteiten
Belichaamt de vereiste lichamelijkheid om het potentieel van het project te bereiken
Ontwikkelt en drukt een persoonlijke stem uit binnen de conceptualisering en creatie van eigen artistiek werk
Toont werk in resonantie met de eisen van het project
Investeert artistieke vaardigheden in een persoonlijk gestuurd project
Onderzoekt eigen danskunstenaarschap in relatie tot specifieke projectomgeving
Reflecteert kritisch op de eigen artistieke praktijk en situeert deze in diverse sociale en artistieke contexten
Reflecteert op de praktijk om inzicht te krijgen in het eigen potentieel
Beschikt over zelfdiscipline, organisatorische zelfredzaamheid en ondernemersvaardigheden om de eigen artistieke praktijk te in stand te houden en te ontwikkelen
Toont flexibiliteit in organisatie en taken om het project te integreren in de eigen opleiding.
Gebruikt relevante sociale en groepsdynamische vaardigheden om bij te dragen aan, te delen in en verantwoordelijkheid te nemen voor diverse groepssettings
Toont sociale en communicatieve vaardigheden aan die nodig zijn voor de organisatie van het project.
Verwerft een respectvolle en gemotiveerde houding die bijdraagt aan een artistiek proces

Leerinhoud

Project is een optionele cursus waarbij een student kan kiezen voor een persoonlijk project dat geen deel uitmaakt van het reguliere programma. Het project kan vele vormen aannemen, maar moet een persoonlijke investering in een artistiek proces omvatten. De student is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van het project, zowel in relatie tot het project zelf als in relatie tot hoe dit zich verhoudt tot de rest van het programma. Studenten moeten gemotiveerd zijn om een project te doen vanwege een artistieke drive die zelfstandig kan worden aangestuurd en die bijdraagt aan de ontwikkeling van de student als danskunstenaar.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht80,00
AcademiejaarReflectieopdracht20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht80,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht20,00