Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Bewegingswetenschappen1687/2186/2122/1/33
Studiegids

Bewegingswetenschappen

1687/2186/2122/1/33
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Maes Katrien
Andere co-titularis(sen): Empsten Kathleen, Luyten Jozef, Sanders Ingrid
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Begincompetenties (tekst)

Zie startcompetenties opleiding ergotherapie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student gebruikt vakterminologie binnen de bewegingswetenschappen.
De student observeert het verschil tussen normale en afwijkende bewegings-en houdingskarakteristieken en legt verbanden tussen de verschillende invalshoeken om een beweging te analyseren.
De student kan op basis van een bewegingsanalyse gepaste oefeningen geven in het kader van evenwicht, coördinatie, tonus en houding.
BH4 Innoveren: "Ontwikkelt en gebruikt doelgericht en professioneel een creatieve en technische deskundigheid, volgt relevante evoluties op en levert een bijdrage aan het beroep ergotherapie."
De student past de juiste transfer technisch vaardig (technisch, ergonomisch, communicatie, hulpmiddelen) toe aan de hand van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.

Leerinhoud

1.   Basis terminologie, beschrijving houding en beweging.
2.   Tonus (plus emotie, pijn), tensegriteit
3.   Mobiliteit (en stretching)
4.   Spiercontracties, spiertesten, trainingsdriehoek.
5.   Gangpatroon: normaal, afwijkend, met krukken
6.   Evenwicht: statisch en dynamisch
7.   Coördinatie in kracht, tijd en ruimte
8.   Houding en beweging met basistiltechnieken.
9.   Lichaamstaal
10. Rugvriendelijke principes
11. Patiëntentransfers
12. Hulpmiddelen en aanpassingen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • cursus via digitaal leerplatform.
  • Powerpointpresentaties, extra cursusmateriaal, extra oefeningen en opdrachten worden via de digitale leeromgeving ter beschikking gesteld.
  • van Dijk, K.; Jakobs,M; Laban - Sinke,I; Nas, A. (2017) Ergovaardig deel 2 (derde druk)
    Boom Amsterdam

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
  • Omschrijving: Bewegingswetenschappen 2 cu
    Verplaatsingstechnieken 12 cu
Werktijd buiten de contacturen49,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets60,00Schriftelijk examen
Semester 2Vaardigheidstoets hands on40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets60,00schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00

Toetsing (tekst)

Op het examen kan je zowel theorievragen als oefeningen verwachten.
Tijdens het examen verplaatsingstechnieken zal er gevraagd worden om op basis van een casus een transfer uit te voeren.