Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Beroepsontwikkeling in internationale context32382/2186/2122/1/40
Studiegids

Beroepsontwikkeling in internationale context

32382/2186/2122/1/40
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket reeks 1: beroepsontwikkeling
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Geel Sven
Andere co-titularis(sen): Sanders Ingrid
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 81,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Begincompetenties (tekst)

zie volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

PO1 Levenslang lerende/ ondernemen: "Vertoont een actieve en zelfstandige houding voor beroepsvernieuwing en een leven lang professioneel leren en ondernemen in een complexe en gespecialiseerde beroepscontext gekenmerkt door maatschappelijke en internationale evoluties."
De student inventariseert tendensen binnen beroepsontwikkeling in internationale context.
PO2 Levenslang lerende/ managen: "Vertoont vanuit de principes van management en kwaliteitszorg een actieve houding voor persoonlijke ontwikkeling en reflectie."
De student neemt gemotiveerd een persoonlijk standpunt in ten opzichte van de behandelde thema's beroepsontwikkeling in internationale context en formuleert voor zichzelf hierrond een persoonlijke visie en ontwikkelingsplan. De student maakt een schriftelijke neerslag hiervan.

Leerinhoud

Innovatie binnen beroepsontwikkeling internationale context.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal is digitaal beschikbaar
Aanvullingen via digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen69,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00permanente evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00permanente evaluatie

Toetsing (tekst)

Voor de herkansing in tweede zittijd : indienen paper via digitap op de 1ste dag van de tweede examenperiode.