Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Data networks33994/2187/2122/1/36
Studiegids

Data networks

33994/2187/2122/1/36
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de toegepaste informatica als Data networks
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Horsmans Serge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je leert aan de hand van het OSI-model de werking van protocollen, kabels en netwerkapparatuur. Je past  deze kennis toe bij het configureren en opzetten van een klein netwerk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Verklaart de invloed van netwerkmodellen in het tot stand komen van datacommunicatie
Verklaart de werking en functie van de toestellen die gebruikt worden in kleine datanetwerken
Verklaart de werking en functie van de belangrijkste protocollen en services in datanetwerken
Motiveert de werking van protocollen aan de hand van veel gebruikte netwerktools
Legt de werking uit van IP adressering- en naamschema's
Verklaart de invloed van netwerkmodellen in het tot stand komen van datacommunicatie
Verklaart de werking en functie van de toestellen die gebruikt worden in kleine datanetwerken
Verklaart de werking en functie van de belangrijkste protocollen en services in datanetwerken
Legt de werking uit van IP adressering- en naamschema's
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Geeft de IPv4 en IPv6 adres schema's aan de hand van gegeven vereisten
Gebruikt commando's voor basis router en switch configuraties
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Gebruikt netwerksimulatietools om kleine datanetwerken te simuleren
Construeert een klein datanetwerk aan de hand van de gegeven vereisten
Spoort fouten op in kleine datanetwerken en lost deze op
Gebruikt netwerkanalysetools om de werking van kleine netwerken te controleren
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Gebruikt netwerkanalysetools om de werking van kleine netwerken te controleren
Spoort fouten op in kleine datanetwerken en lost deze op
Gebruikt netwerkanalysetools om de werking van kleine netwerken te controleren
Gebruikt netwerksimulatietools om kleine datanetwerken te simuleren
Spoort fouten op in kleine datanetwerken en lost deze op

Leerinhoud

OSI en TCP/IP modellen
Configureren en testen van basisnetwerken
Ethernet
Network Layer
Transport Layer
Application Layer
IP-adressering
Subnetten van netwerken
Netwerkprotocollen
Configureren van netwerkbesturingssystemen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on30,00casus: momentopname op examen, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00testen tijdens het jaar
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00casus: momentopname, digitaal

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.

Testen:
Er wordt een 0 op de betrokken test gegeven indien de student afwezig is.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands-on permanent) de afwezigheid en dus de test inhalen en dit enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.