Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Programming principles33959/2187/2122/1/10
Studiegids

Programming principles

33959/2187/2122/1/10
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de toegepaste informatica als Programming principles
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dams Tim
Andere co-titularis(sen): Van Camp Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit vak gaan we letterlijk 'leren programmeren', waarbij we snel zullen zien dat vooral een heldere en logische kijk op het geheel essentieel is, niet zo zeer het beheersen van de programmeersyntax. Ieder computerprogramma, hoe complex ook, is terug te brengen tot een aantal elementaire programmeeraspecten. Het zijn deze zaken die we zullen leren beheersen. We leren hierbij C# als programmeertaal om console-applicaties te maken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Hanteert begrippen zoals variabelen, datatypen, declaraties, operatoren, expressies, statements, type-conversie
Ontwikkelt klassen en hanteert daarbij de juiste beperkingen en declaraties van attributen.
Respecteert bij implementaties de afgesproken regels voor naamgeving en codering (naming conventions, coding rules).
Maakt gebruik van selectie- en iteratiestructuren.
Maakt gebruik van diverse soorten arrays.
Kiest het juiste array type al naar gelang de situatie.
Spoort fouten op aan de hand van debugging tools.
Stelt de juiste methodesignaturen op.
Schrijft aanpasbare, leesbare en uitbreidbare code.
Maakt gebruik van bibliotheken.

Leerinhoud

Werken met een IDE

Variabelen en datatypes

Strings

Beslissingen

Loops

Methoden

Arrays

Studiematerialen (lijst)

Zie ScherpVerplicht€ 37,95
  • Auteur: Tim Dams

Studiematerialen (tekst): Verplicht

HANDBOEK
Zie Scherp, Tim Dams, ISBN:9789464187892 (zwartwit) / 9789464187427 (kleur) [ook gratis digitaal verkrijgbaar via lector]

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen48,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen84,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)15,00open en gesloten vragen: permanent uitgesteld, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on65,00casus: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets35,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on65,00casus: momentopname op examen, digitaal

Toetsing (tekst)

De vaardigheidsproef hands-on bestaat uit het ontwikkelen van een nieuwe console-applicatie op de eigen laptop. De student mag enkel het handboek (digitaal of papier) hiervoor gebruiken.

De kennistoets bestaat uit een gesloten boek digitaal examen op toets.ap.be dat bestaat uit een grote reeks vragen van diverse vormen (multiple choice, ontbrekende woorden of code (syntax), waar/niet waar, open vragen, etc.)


Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.

Testen
Er wordt een 0 op de betrokken test gegeven indien de student afwezig is.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Kennistoets permanent) de afwezigheid en dus de test inhalen en dit enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen..