Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
System administration33972/2187/2122/1/64
Studiegids

System administration

33972/2187/2122/1/64
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • IT & Cyber Security and Cloud
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de toegepaste informatica als System administration
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Horsmans Serge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In de cursus system administration gaan we dieper in op het bedrijfsbreed opzetten en onderhouden van de ICT infrastructuur. Vanuit verschillende invalshoeken worden meerdere onderdelen geanalyseerd, in vraag gesteld en aan elkaar gekoppeld.

Tijdens de labo's gaan we d.m.v. virtuele omgevingen en simulatiesoftware de opgedane kennis in praktijk omzetten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Begrijpt de concepten van virtuele en fysieke servers en cloudomgevingen
Begrijpt het nut en de noodzaak van gebruiksbeheer
Begrijpt het doel van bedrijfszekerheid-vergrotende acties
Begrijpt het nut van ICT systemen als communicatiemiddel
Begrijpt de noodzaak om verschillende ICT systemen op elkaar af te stemmen en aan elkaar te koppelen
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwikkelt een plan voor gebruikersbehere op basis van rollen en functies
Werkt een backup restore plan uit op server en/of database niveau
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Brengt met behup van scripts data over tussen verschillende systemen
Kan een virtuele server verhuizen tussen 2 host systemen
Installeert en configureert software op een server voor bepaalde toepassingen
Beheert software op een server voor bepaalde toepassingen
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Test en monitort een systeem met behulp van tools
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Documenteert en zoek zelfstandig incidenten, probrolemen en oplossingen op
Werkt samen met anderen om verschillende systemen op elkaar af te stemmen

Leerinhoud

Networking services
Single sign-on-principe en security management
Communicatie tools & infrastructure
Systeemintegratie
Beheerstrategie
Network Operating Systems

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00casus: momentopname op examen, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00werkstuk: permanent uitgesteld, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00casus: momentopname op examen, digitaal en mondeling

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op het deelexamen Vaardigheids hands on permanent gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands on permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Testen
Er wordt een 0 op de betrokken test gegeven indien de student afwezig is.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands-on permanent) de afwezigheid en dus de test inhalen en dit enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.
Opdrachten:
Er wordt een 0 gegeven op een opdracht als ze niet voor de opgegeven deadline ingediend wordt. Een uitzondering op deze regel is als een student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste deadline met de lector een nieuwe deadline te bepalen.