Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Communication29042/2187/2122/1/60
Studiegids

Communication

29042/2187/2122/1/60
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de toegepaste informatica als Communication
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Eyken Koen
Andere co-titularis(sen): Joncheere Zoë
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Soft skills en communicatie worden steeds belangrijker in het bedrijfsleven. De Engelse taal komt ook terug in websites, boeken, cursussen en op de werkvloer. De studenten leren omgaan met de meest voorkomende vormen van mondelinge en schriftelijke communicatie die ze in de (internationale) context later zullen tegenkomen . Ze zullen zelf o.a. Engelstalige vergaderingen houden en daar een verslag van maken, telefoongesprekken voeren, hun mening verdedigen en via brainstorming aan nieuwe ideeën komen, ...

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
EN-B2/C1: Schrijft samenhangende teksten over onderwerpen die vertrouwd zijn of van zakelijk belang zijn
EN-B2/C1: Voert een zakelijk telefoongesprek
EN-B2/C1: Herkent onderdelen van vergaderingen en gebruikt deze zelf als structuur
EN-B2/C1:Drukt zich vloeiend en spontaan uit zonder nadrukkelijk naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Gebruikt de taal flexibel en effectief voor professionele doeleinden.
EN-B2/C1: Problemen tijdens vergaderingen opmerken en gepaste aanpassingen doorvoeren.
EN-B2/C1: Voert samenhangende gesprekken over zakelijke en persoonlijke onderwerpen
EN-B2/C1: Presenteert zonder hulpmiddelen over IT-onderwerp
EN-B2/C1: Stelt voor en verdedigt idee via een elevator pitch
EN-B2/C1: Evalueert verschillen in gedrag en vergaderingen in een internationale context

Leerinhoud

 • Internationale vergaderingen en culturele verschillen
 • Presentatietechnieken en lichaamstaal
 • Professioneel schrijven & zakelijk e-mailen
 • Zakelijke telefoongesprekken
 • Elevator pitch
 • Persoonlijkheidstypes
 • Brainstorming
 • Een standpunt verdedigen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software..

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off30,00Schriftelijke test waar verschillende onderwerpen van de cursus aan bod komen.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)70,00Er zijn mondelinge (elevator pitch, telefoongesprek,...) en schriftelijke (e-mail, meeting minutes...) opdrachten. Studenten moeten tijdens de evaluatiemomenten aanwezig zijn in de les. Er is geen inhaalmoment mogelijk wegens het aantal evaluaties.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00Mondelinge test (elevator pitch, telephone conversation,...)
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00Schriftelijke test (e-mail, meeting minutes,...)

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie
De student wordt geëvalueerd tijdens de lessen a.d.h.v. opdrachten die tijdens de les worden voorbereid. Er wordt een 0 op de betrokken test gegeven indien de student ongewettigd afwezig is. Aan het einde van het semester wordt een inhaaldag georganiseerd voor evaluaties die werden gemist omwille van gewettigde afwezigheid.

Examen
Er wordt een schriftelijk examen georganiseerd over een selectie van de tijdens de les behandelde onderdelen.