Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Microcontrollers26539/2187/2122/1/27
Studiegids

Microcontrollers

26539/2187/2122/1/27
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Internet of Things
    • IT & Internet of Things
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanhulle Geert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 130,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Arduino programming OF geslaagd of getolereerd voor Arduino programming .

Korte omschrijving

Met behulp van de Arduino development board wordt de werking van een microcontroller uitgelegd. Het Arduino development board voorziet de nodige hardware en software om snel een embedded applicatie te maken. De meest voorkomende microcontroller op het Arduino development board is van de AVR familie, aan de hand van deze wordt de interne werking van een microcontroller uitgelegd. De Arduino software libraries is gebouwd op de C/C++ programmeertalen, het gebruikt van deze talen voor embedded applicaties komt ook aan bod. Naar het eind toe van de cursus volgt nog een introductie op een andere, veel krachtiger, microcontroller familie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Begrijpt de taak en het gedrag van seriële communicatie
Legt de taak en het gedrag van geheugens in microcontrollers uit
Legt de taak en het gedrag van IO-systemen uit
Schetst de opbouw en werking van een microprocessor
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Past digitale signaalverwerking toe met microcontrollers
Past bitoperaties toe.
Creëert embedded software bibliotheken
Creëert interrupt gedreven microcontroller toepassingen
Creëert microcontroller toepassingen
Creëert microcontroller toepassingen met draadloze communicatie
Creëert timer gestuurde microcontroller toepassingen
Integreert actuators in een microcontrollertoepassing.
Integreert sensors in een microcontrollertoepassing.
Ontwikkelt digitale signaalverwerking toepassingen met een microcontroller

Leerinhoud

Arduino hardware & software platform (vervolg op Arduino Programming)

Bootloaders
Embedded systeem design
Verwerken van analoge sensor data

8-bit AVR architectuur en instructieset
Bit operaties
Register manipulaties

MCU I/O operaties
MCU Timers & comparator
MCU power safe modes
System clock

Introductie tot 32-bit MCU's

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,50 uren
Practicum en/of oefeningen39,00 uren
Werktijd buiten de contacturen71,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets30,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00casus: momentopname op examen, digitaal en mondeling
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00casus: momentopname na proces, digitaal
Tijdens het academiejaar is er een vaardigheidstoets
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets30,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on70,00casus: momentopname op examen, digitaal en mondeling

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op het deelexamen Vaardigheids hands on permanent gegeven indien de student 5 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands on permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

 Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Testen
Er wordt een 0 op de betrokken test gegeven indien de student afwezig is.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands-on permanent) de afwezigheid en dus de test inhalen en dit enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen