Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Enterprise networking35095/2187/2122/1/28
Studiegids

Enterprise networking

35095/2187/2122/1/28
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Cloud Applications
  • Internet of Things
  • IT & Cyber Security and Cloud
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de toegepaste informatica als Enterprise networking
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mariën Niels
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Routing & switching OF geslaagd of getolereerd voor Routing and switching.

Korte omschrijving

Hier leer je routers en switches correct configureren, voor geavanceerde functies in grotere netwerken. Je zal netwerken kunnen configureren, herstellen en optimaliseren. Tevens krijg je een uitgebreide praktische uitleg over de werking van draadloze netwerktechnologieën ( zoals Bluetooth, WiFi, 4G,..)

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Verklaart geavanceerde switching technologieën
Verklaart geavanceerde routing protocollen en concepten
Verklaart de werking van de verschillende draadloze technologieën
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Gebruikt netwerksimulatietools om geavanceerde LAN netwerken te configureren en simuleren
Configureert routers in een complex IPv4 of IPv6 netwerk gebruik makend van single- en multi-area OSPF en EIGRP
Configureert geavanceerde switching technologieën zoals VLANs, RSTP, PVST+ en Etherchannel
Configureert first hop redundancy protocols (HRSRP) in een switched netwerk
Configureert draadloze routers en cliënts
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Corrigeert fouten in een complex netwerk met routers, switches en acces points

Leerinhoud

OSPF
ACL + NAT
WAN
QoS
SDN
Network Management
Network Design
Troubleshooting
Wireless LAN

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)40,00open en gesloten vragen: momentopname op toets, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00casus: permanent uitgesteld, digitaal
Tijdens het academiejaar zijn er twee vaardigheidstoetsen die meetellen voor 10% elk.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)40,00casus: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on60,00casus: momentopname op examen, digitaal

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
De student die omwille van medische redenen of overmacht de vaardigheidsproef (er zijn er twee tijdens het academiejaar) mist, kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:

De student registreert zijn afwezigheid op de vaardigheidsproef in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste proef via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’ én brengt de verantwoordelijke lector via mail op de hoogte.
De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste dag, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
De student neemt zelf het initiatief om binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste dag met de lector deze inhaalsessie in te plannen.
De betrokken lector beslist of de student aan de voorwaarden voldoet en of een inhaalsessie om organisatorische redenen nog kan ingehaald worden.