Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
DevOps26776/2187/2122/1/34
Studiegids

DevOps

26776/2187/2122/1/34
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Cloud Applications
  • Internet of Things
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Software
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de toegepaste informatica als DevOps
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Hansewijck Dries
Andere co-titularis(sen): Peetermans Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Linux OF geslaagd of getolereerd voor Linux.

Korte omschrijving

DevOps is een revolutionaire nieuwe aanpak en methodologie in de manier waarop software ontwikkeld wordt. Het is een grote cultuurverandering waarbij er een gezamenlijke verantwoordelijkheid gecreëerd wordt tussen de Developper (Dev) en IT Operations ( Ops). Ze moeten nu als een team samenwerken in plaats van zoals vroeger waarbij ze tegengestelde belangen hadden en elkaar de verantwoordelijkheid doorschoven. Anders gezegd : Dev’s zijn bv mee-verantwoordelijk dat hun software compatibel zijn met de infra waar het op moet draaien.

Bovendien worden veel stukken van het ontwikkelingsproces zoals deployment, testing en monitoring sterk geautomatiseerd. Het resultaat is dat er meer agile gewerkt kan worden en een product sneller kan ontwikkeld worden. Waar vroeger een software-product release-cyclussen van 3 tot 6 maanden kon hebben, zijn er vandaag de dag organisaties die continue ontwikkelingen uitrollen en die op korte termijn in productie zetten. Devops is dan ook essentieel om onze digitale wereld draaiende te houden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Zet een software delivery pipeline op.
Begrijpt de verschillen tussen de stages in de software deployement pipeline.
Navigeert zich in de DevOps wereld en anticipeert mogelijke evolutie
Tekent een software deployement pipeline uit.
Beschrijft de staat van een IT infrastructuur en reproduceert deze automatisch.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Zet een software delivery pipeline op.
Genereert feedback vanuit het software ontwikkelingsproces naar de developer toe.
Beschrijft de staat van een IT infrastructuur en reproduceert deze automatisch.
De PBA elektronica-ICT houdt elektronische en/of ICT-systemen operationeel en neemt initiatieven om technische problemen op te lossen.
Voorziet transparantie doorheen de software delivery pipeline.
Stelt verbeteringen voor aan de hand van verzamelde metrics.
Houdt toezicht op een applicatie en verzameld kritieke metrics.
Zet een software delivery pipeline op.

Leerinhoud

Dit vak leert de student de theoretische en praktische basis van DevOps. Het doel is om de basis te leren van wat een DevOps engineer nodig heeft om zijn werk te kunnen doen op een praktische manier. De verworven kennis komt later van pas tijdens het uitvoeren van projecten in andere vakken.

Binnen dit vak hebben we theoretische sessies met de volgende inhoud :

 • Wat is DevOps? We bekijken de geschiedenis + de toekomst.
 • Filosofie: you build it = you run it
 • Git strategieën
 • Introductie tot Infra as Code
 • GitHub pipelines, Jenkins
 • Wat is CI/CD
 • IaaS en PaaS recap
 • Identity management en federation
 • Logging en monitoring

We gaan voor DevOps praktisch aan de slag met een project in een multi-cloud omgeving. We leren de tools en technieken gebruiken om te komen tot 'you build it = you run it'. Dit werken we in een aantal iteraties uit.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)30,00casus: permanent uitgesteld, digitaal en mondeling
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on40,00casus: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00casus: digitaal en mondeling
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00casus: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)30,00casus: permanent uitgesteld, digitaal en mondeling
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examanperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie. 
Project

Er wordt een 0 op de projectopdracht gegeven indien de student niet aanwezig is op de presentaties. De datum van de presentaties worden ruim op voorhand meegedeeld. 
 
Er wordt een 0 gegeven op een opdracht als ze niet voor de opgegeven deadline ingediend wordt. Een uitzondering op deze regel is als een student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste deadline met de lector een nieuwe deadline te bepalen.