Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
PCB Design26566/2187/2122/1/72
Studiegids

PCB Design

26566/2187/2122/1/72
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Internet of Things
    • IT & Internet of Things
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Smets Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Hier leer je om vanuit een elektrisch schema of een opdracht een werkende schakeling te bekomen. Je zal het van het schema een PCB moeten ontwerpen. Deze PCB zal je dan ook laten maken en bestukken via de meest geschikte soldeertechniek. Nadien zal je via metingen nagaan of je ontwerp correct werkt. Het is de bedoeling dat je naast het vervaardigen van een PCB ook de meest gebruikte soldeertechnieken leert kennen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Begrijpt de guidelines voor een kwaliteitsvol ontwerp van een elektronische schakeling.
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Ontwerpt een PCB aan de hand van de guidelines met behulp van een softwarepakket
Past de regels voor het correct ontwerp van een PCB toe
Gebruikt de correcte werkwijze voor het ontwerp van een elektronische schakeling
Kiest de juiste component die nodig zijn voor het ontwerp van een elektronische schakeling
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Optimaliseert het ontwerp aan de hand van een PCB-ontwerp.
Ontwerpt vanuit de opdracht een elektronische schakeling die aan alle kwaliteitseisen voldoet.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Assembleert een elektronische schakeling, gebruikmakend van de geschikte assemblagemethode en apparatuur.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Test een geassembleerde schakeling op de correcte werking.
Voert metingen uit om na te gaan of de geassembleerde schakeling voldoet aan de vooropgestelde kwaliteitseisen van bepaalde parameters.

Leerinhoud

Ontwerp van een elektronische schakeling
Guidelines voor het ontwerp van elektronische schakelingen
Gebruik en berekening van koelelementen
Software voor het ontwerp van een PCB
Assemblagetechnieken
Casestudies

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt het studiemateriaal en de studieinformatie aangeboden. Er wordt op deze leeromgeving ook extra informatie gegeven zodat de student enkel met leeromgeving en zijn laptop alle opdrachten kan oplossen.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.
 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00werkstuk of presentatie: permanent uitgesteld, digitaal en mondeling
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00werkstuk of presentatie: momentopname op examen, digitaal en mondeling

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op het opleidingsonderdeel gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.
De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet tijdig indient, kan uitstel aanvragen volgens volgende procedure:
De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie én brengt de verantwoordelijke lector via mail op de hoogte.
De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte bepaalt in overleg met de betrokken lector een nieuwe inleverdatum.