Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Linux5656/2187/2122/1/45
Studiegids

Linux

5656/2187/2122/1/45
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de toegepaste informatica als Linux
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanhulle Geert
Andere co-titularis(sen): Guldentops Jan, Holvoet Flor
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je zal al vertrouwd zijn met het gebruik van het Microsoft Windows of het Mac OS operating systeem. Tijdens het opleidingsonderdeel Linux zal je niet alleen je scope van operating systemen verbreden: doordat linux open source is laat het toe om onder de motorkap te kijken en gebruiken we meteen die kans om dieper te spitten in de werking van een operating systeem.

Terwijl we in de theorie de Linux kernel analyseren leren we tijdens de labo's gaandeweg werken met de command line, het configureren van een Linux installatie en bestuderen we ook grondig de bash scripting taal. Alle testen op het linux operating systeem gebeuren in een virtuele omgeving. Hoe dergelijke virtualistatie software werkt komt eveneens aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Begrijpt de principes van software packages
Onderscheidt de delen van een Linux distributie
Heeft inzicht in het verband tussen hardware onderdelenen mondules in de Linux kernel
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Installeert een Linux systeem op een virtuele machine
Configureert gebruikers en hun rechten op Linux systeem
Begrijpt de basis principes van linux troubleshooting
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Configureert en installeert applicaties op een Linux systeem
Beheert een Linux systeem m.b.v scripts
Beheert een Linux systeem vanop afstand via command line

Leerinhoud

Virtualisatie
Linux Kernel opbouw
Boot proces
Init Systeem
Linux package management
Gebruikers accounts
Command line en scripts
Logging en troubleshooting
Remote Management
Opslagbeheer

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets15,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on60,00casus: momentopname op examen, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00casus: permanent uitgesteld, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets15,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on85,00casus: momentopname op examen, digitaal

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.

Testen
Er wordt een 0 op de betrokken test gegeven indien de student afwezig is.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands-on permanent) de afwezigheid en dus de test inhalen en dit enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.