Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
IoT experiments33963/2187/2122/1/49
Studiegids

IoT experiments

33963/2187/2122/1/49
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de toegepaste informatica als IoT experiments
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Luyts Maarten
Andere co-titularis(sen): Van Houtven Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Internet of Things is een breed domein. In het kort is het alledaagse zaken voorzien van een of andere vorm van intelligentie. Door een reeks van korte experimenten toetsen we de verschillende aspecten van dit domein af. Tot het ontwerpen van een thing, het enige vorm van intelligentie geven en het produceren hiervan.

Een thing of een smart object bestaat uit een embedded systeem met draadloze capaciteiten die fysieke eigenschappen gaat omzetten tot elektrische signalen m.b.v. sensoren en actuatoren. Om de werking hiervan te kunnen begrijpen zullen er enkele basisprincipes van elektriciteit en elektronica worden aangeleerd. Na de opbouw van dit Smart Object versturen en ontvangen we de nodige data naar het internet via een low power netwerking technologie. Zodra dit gebeurt kunnen we data afkomstig van de sensor visualiseren via een interface. Als laatste ontwerpen we een behuizing voor de Smart Object en 3D printen of laser cutten we dit in het fablab.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Beschrijft een elektronisch en embedded systeem.
Leest eenvoudige elektrische/elektronische schema’s.
Verklaart de geziene grootheden en de werkingen van elektrische componenten.
Maakt gebruik van de gepaste metrische prefixen en de engineering notatie om een hoeveelheid van een elektrische grootheid aan te duiden.
Beschrijft de eigenschappen van de gebruikte netwerktechnologieën
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Simuleert een elektrische/elektronische schakeling.
Interpreteert datasheets.
Selecteert een mogelijke behuizing voor de schakeling.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwerpt een simpele behuizing met behulp van een CAD software pakken
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Bouwt een systeem op basis van schema’s.
Voorziet een elektrisch systeem van energie.
Configureert een GUI pakket voor visualiseren van sensor data.
Produceert een simpele behuizing mbv een 3d printer en of laser cutter.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Interpreteert meetresultaten.
Voert spanning -en stroommetingen uit met een multimeter.
Meet spanningsvormen in functie van de tijd op.

Leerinhoud

• Introductie elektriciteit/elektronica
• Introductie low power netwerktechnologieën
• Configureren van GUIs voor IoT
• Introductie maaktechnologieën

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Omschrijving: Theorie wordt via afstandsonderwijs aangeboden en moet de student zelfstandig inplannen.
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off70,00Werkstuk (opdracht, groepsopdracht), open en gesloten vragen, permanent uitgesteld, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off70,00Werkstuk (opdracht, groepsopdracht), open en gesloten vragen, permanent uitgesteld, digitaal
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00Werkstuk (opdracht, groepsopdracht), presentatie, permanent uitgesteld, digitaal

Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de
eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De
student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op beide deelexamens Vaardigheids hands on permanent gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands on permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Testen
Er wordt een 0 op de betrokken test gegeven indien de student afwezig is.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands-on permanent) de afwezigheid en dus de test inhalen en dit enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.
Opdrachten:
Er wordt een 0 gegeven op een opdracht als ze niet voor de opgegeven deadline ingediend wordt. Een uitzondering op deze regel is als een student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste deadline met de lector een nieuwe deadline te bepalen.