Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Discover IT33964/2187/2122/1/83
Studiegids

Discover IT

33964/2187/2122/1/83
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de toegepaste informatica als Discover IT
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Michiels Kristof
Andere co-titularis(sen): Holvoet Flor, Joncheere Zoë
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel word je voorbereid op het volgen van je IT-opleiding en vooral op het maken van de juiste keuze van het opleidingstraject dat jou het beste ligt. In het tweede semester zal je immers moeten kiezen uit één van de 4 trajecten: IT & Business, IT & Software, IT & Cyber Security and Cloud, IT & Internet of Things. Om je te helpen een gefundeerde keuze te maken, zal je zien wat deze trajecten juist inhouden, tot welke jobs ze typisch leiden en welk persoonlijkheidsprofiel er typisch bij past.

Centraal staan een aantal onderdelen die je zullen helpen je interesses te herontdekken en je te laten inspireren om een bewuste keuze te maken. Tijdens coaching gesprekken wordt vervolgens gereflecteerd over deze onderdelen en krijg je inzicht in je eigen interesses en je wijze van professioneel functioneren. Op deze manier kan je beter uitmaken welk van de IT-trajecten het beste bij je past.

Indien je bij aanvang van dit opleidingsonderdeel al een oordeel hebt geveld over het IT-traject dat je wenst te volgen, helpen de georganiseerde activiteiten om je keuze te valideren. Tevens wordt er gewerkt aan communicatie- en taalvaardigheden, waar je in de vorm van een portfolio ook op zal worden beoordeeld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Gaat correct om met docenten, studenten en werkveld(communicatiestijl, zakelijk taalgebruik,…).
Heeft inzicht in zijn/haar eigen taalkennis en communicatiestijl en onderneemt actie om deze te verbeteren.
NL-B2/C1: Drukt zich vloeiend en spontaan uit zonder nadrukkelijk naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Gebruikt de taal flexibel en effectief voor professionele doeleinden.
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Neemt actief deel aan een conceptueel project (hackaton) om zo kennis te maken met het als IT-professional werken binnen een team.
Reflecteert rond het eigen functioneren als toekomstig IT-expert op basis van de aangeboden tools en testen.
Heeft inzicht in de inhoud en in het werkveld van de 4 trajecten binnen de opleiding.
Kent de leefwereld van de IT-professionals uit de verschillende functionele domeinen binnen ICT.
Stelt een portfolio op dat een beeld geeft van zijn eigen sterktes en zwaktes en zijn interesses voor de verschillende keuzerichtingen binnen de opleiding.

Leerinhoud

  • Persoonlijkheidstesten: zelfinzicht in het eigen functioneren + bespreking in groepscoachinggesprekken
  • Leerstijlen: inzicht in de eigen leerstijlen (Lemo-test)
  • Taalcoaching: lessen + coaching.
  • Opstellen profiel van de eigen sterktes & zwaktes in het licht van deze opleiding
  • Inspiratiesessies: gastvoordrachten door IT-professionals uit diverse functionele domeinen en bedrijfssectoren.
  • Inspiratielessen: situering van het IT-landschap  & hoe alle verschillende profielen met elkaar interageren.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00Portfolio, digitaal, permanent uitgesteld
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Portfolio, digitaal en mondeling, permanent uitgesteld

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op een portfolio die getuigt van een bewuste studiekeuze. Bij de beoordeling wordt er rekening gehouden met de inhoud, alsook de stijl en het taalgebruik van de student.

Qua inhoud wordt er verwacht dat alle aangeboden activiteiten binnen dit opleidingsonderdeel aan bod komen in de portfolio.
Er wordt een 0 op de portfolio gegeven vanaf 2 afwezigheden (gewettigd of ongewettigd) bij de gastcolleges.

Aanwezigheid tijdens de lessen/activiteiten en taalcoaching is verplicht. Bij afwezigheid (gewettigd of ongewettigd) krijgt de student een 0.

Laattijdig indienen van het portfolio:
Er wordt een 0 gegeven op het portfolio als ze niet voor de opgegeven deadline ingediend wordt. Een uitzondering op deze regel is als een student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht of portfolio later in te dienen. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste deadline met de lector een nieuwe deadline te bepalen.