Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Intro ERP33965/2187/2122/1/20
Studiegids

Intro ERP

33965/2187/2122/1/20
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • IT & Business
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de toegepaste informatica als Intro ERP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rombaut Yor
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je krijgt inzicht in de instrumenten, methodologie├źn en technieken die essentieel zijn voor planning, implementatie en het opleveren van een succesvol ERP project. Verschillende EIS en ERP systemen komen aan bod. Op basis van voorbeelden bekijken we zowel bedrijfsprocessen, als gerelateerde data en integratie tussen functionele departementen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Herkent de verschillende ERP systemen en kan de kenmerken ervan weergeven.
Herkent technieken en instrumenten die nodig zijn voor de ontwikkeling, planning en implementatie van enterprise resource planning (ERP).
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Zet een ERP pakket op en past deze aan de business vereisten aan
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
Kan aangeven wat de voor- en nadelen zijn van ERP-pakketten ten opzichte van de verschillende bedrijfsprocessen.
Is in staat de integratie weer te geven tussen ERP-pakketten en de onderliggende bedrijfsprocessen.

Leerinhoud

 • Ontstaan en evolutie van ERP
 • Rol van ERP in organisatie en value chain
 • Informatiestromen en databases binnen ERP
 • Bedrijfsprocessen in ERP
 • Verloop en succesfactoren van ERP projecten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Digitaal examen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Digitaal examen
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht50,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie.

Project
Er wordt een 0 op de projectopdracht gegeven indien de student niet aanwezig is op de presentaties. De datum van de presentaties worden ruim op voorhand meegedeeld.

Er wordt een 0 gegeven op een opdracht als ze niet voor de opgegeven deadline ingediend wordt. Een uitzondering op deze regel is als een student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste deadline met de lector een nieuwe deadline te bepalen.