Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Object oriented programming33969/2187/2122/1/59
Studiegids

Object oriented programming

33969/2187/2122/1/59
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • IT & Business
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Software
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de toegepaste informatica als Object oriented programming
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dams Tim
Andere co-titularis(sen): Van Camp Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel leer je wat er verstaan wordt onder object georiënteerd ontwerp en leer je volgens dit ontwerp programmeren.

Begrippen zoals inheritance, encapsulation, generische lijsten, overloading, abstractie en polymorfisme worden behandeld. Je leert ook werken met o.a. abstracte klassen en interfaces en je code veiliger te maken met exceptions. Hiervoor wordt steeds gebruik gemaakt van de programmeertaal C#.

Om object georiënteerd te kunnen programmeren, moet je beschikken over de nodige technieken en verschillende tools kennen en kunnen toepassen. Daarom wordt er behalve aan de theoretische kennis, vooral ook veel aandacht besteed aan praktische vaardigheden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Karakteriseert de object georiënteerde paradigma's
Geeft voorbeelden van de bruikbaarheid van overerving, interfaces en klassen
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Hanteert en past exceptions toe waar nodig.
Ontwikkelt en maakt efficiënt gebruik van verzamelingen (o.a. lijsten, collecties, ...).
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Past de basisprincipes van object georiënteerd programmeren toe
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Beoordeelt code (testen/debuggen en oplossen)

Leerinhoud

• De gebruikte programmeertaal is C#
• Wat is OOP?
• Gebruik maken van encapsulatie en overloading
• Gebruik maken van (generische) lijsten
• Gebruik maken van inheritance, polymorfisme en abstractie
• Gebruik maken van abstracte klassen en interfaces
• Gebruik maken van exceptions en debugging

Studiematerialen (lijst)

Zie ScherperVerplicht€ 35,99
 • Auteur: Tim Dams

Studiematerialen (tekst): Verplicht

HANDBOEK
Zie Scherper, Tim Dams, ISBN:9789464189025(zwartwit) / 9789464187472 (kleur) [ook gratis digitaal verkrijgbaar via lector]

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen96,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)15,00open en gesloten vragen: permanent uitgesteld, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on65,00casus: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets35,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on65,00casus: momentopname op examen, digitaal

Toetsing (tekst)

De vaardigheidsproef hands-on bestaat uit het ontwikkelen van een nieuwe console-applicatie op de eigen laptop. De student mag enkel het handboek (digitaal of papier) hiervoor gebruiken.

De kennistoets bestaat uit een gesloten boek digitaal examen op toets.ap.be dat bestaat uit een grote reeks vragen van diverse vormen (multiple choice, ontbrekende woorden of code (syntax), waar/niet waar, open vragen, etc.)


Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.

Testen
Er wordt een 0 op de betrokken test gegeven indien de student afwezig is.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands-on permanent) de afwezigheid en dus de test inhalen en dit enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.