Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Python programming33976/2187/2122/1/06
Studiegids

Python programming

33976/2187/2122/1/06
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • IT & Internet of Things
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de toegepaste informatica als Python programming
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Michiels Kristof
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je maakt kennis met de programmeertaal Python. Je krijgt naast een solide basis ook een overzicht van mogelijke toepassingen, bvb binnen de context van IoT-hardware programming.

Je volgt en gebruikt bij het coden de professionele best practices, technieken en tools. Er wordt veel aandacht besteed aan praktische vaardigheden.

Je leert werken met verschillende bestaande libraries en modules en maakt gebruik van externe databronnen. Tot slot introduceert dit opleidingsonderdeel ook de concepten rond object-georiënteerd programmeren in Python.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Maakt gebruik van selectie- en iteratiestructuren.
Schrijft aanpasbare, leesbare en uitbreidbare code.
Ontwikkelt in Python en maakt efficiënt gebruik van variabelen, datatypen, statements, gebruikersinput, operatoren, expressies, type-conversie
Ontwikkelt klassen en hanteert daarbij de juiste beperkingen en declaraties van attributen. 
Respecteert bij implementaties de afgesproken regels voor naamgeving en codering (naming conventions, coding rules). 
Maakt efficiënt gebruik van verzamelingen en maakt hierbij de juiste keuzes (lijsten, verzamelingen, ...)
Spoort fouten op aan de hand van debugging tools
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Maakt gebruik van bibliotheken en modules
Maakt gebruik van lezen en schrijven naar bestanden

Leerinhoud

- De gebruikte programmeertaal is Python
- Wat zijn de toepassingen van Python?
- Gebruik maken van variabelen en data types
- Gebruik maken van lijsten en verzamelingen
- Gebruik maken van beslissingsstructuren
- Gebruikersinput verzamelen
- Gebruik maken van loops
- Gebruik maken van functies
- Lezen van en schrijven naar bestanden
- Afhandelen van excepties
- Testen en debuggen van je code
- Gebruik maken van classes en de basisprincipes van OOP in Python
- Gebruik maken van Python libraries en modules

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on60,00Digitaal examen
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on60,00Digitaal examen

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op het deelexamen Vaardigheids hands on permanent gegeven indien de student 5 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands on permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.
De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet tijdig indient, kan uitstel aanvragen volgens volgende procedure:
De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie én brengt de verantwoordelijke lector via mail op de hoogte.
De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte bepaalt in overleg met de betrokken lector een nieuwe inleverdatum.