Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Mixed Reality34141/2187/2122/1/87
Studiegids

Mixed Reality

34141/2187/2122/1/87
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Cloud Applications
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de elektronica-ICT als VR experience
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor 3D Game Programming EN binnen het opleidingsprogramma al minstens 110 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je leert wat Immersive Storytelling is en krijgt inzicht in de definities en de specifieke terminologie van Extended Reality, in het begrip Immersie en in de manieren waarop we immersie kunnen introduceren.
Aan de hand van cases krijg je inzicht in (best) practices van toepassingen van Immersive Storytelling in Journalistiek, Social managment en in kunst.
Je kan de workflow van een VR project organiseren, opvolgen en kritisch blijven evalueren. Met een interdisciplinair team werken we een project uit tot een finaal prototype, waarbij je vanuit je technologische achtergrond bijdrage levert doorheen het project.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Heeft inzicht in de definities en specifieke terminologie van Virtual Reality
Heeft inzicht in het begrip Immersie en in de manieren waarop we immersie kunnen introduceren
Heeft inzicht in de specifieke narrative technieken van Immersive Storytelling
Organiseert de workflow van een VR project, volgt deze op evalueert kritisch
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Ontwikkelt een VR productie in Unity
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Aan de hand van cases krijg je inzicht in (best) practices van toepassingen van Immersive Storytelling in Journalistiek, Social managment en in kunst.
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Presenteert het eindresultaat op een professionele wijze
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
Communiceert en overlegt binnen een interprofessioneel team
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Neemt deel en draagt verantwoordelijkheid in een interprofessioneel team om zo complexe situaties te kunnen analyseren en synthetiseren
Herkent en erkent de diverse beroepsspecifieke bevoegdheden binnen een interprofessioneel team
Zorgt dat het team efficiënt en effectief werkt
Vertoont ten allen tijde professioneel gedrag gericht op het verbeteren van het interprofessioneel samenwerken

Leerinhoud

week 1: introductie interdisciplinair teamproject * voorstelling thema's * wat is multidisciplinair samenwerken * background multidisciplinaire projecten en waar situeert zich VR
week 2: workshop conceptualization (brainstorm session, 360° drafting, feasibility test)
week 3: user-centered design thinking (character development, defining user position, environment sketching, moodboard)
week 4: story structuring (narrative structure, user flow, editing plans)
week 5: PITCH YOUR CONCEPT
week 6: workshop elements of immersion (spatial design, level of interaction, sound plan) week 7: midterm presentations
week 8: recordings, prototype building
week 9: recordings, prototype building
week 10: recordings, prototype building
week 11: prototype demo week 12: finetuning & preparation for final presentation
week 12: final presentation

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle externe activiteiten (vb; bedrijfsbezoeken, opleidingen, …) binnen dit OLOD.

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op de projectopdracht gegeven indien de student niet aanwezig is op de project verdediging. De datum van de project verdedigingen wordt ruim op voorhand meegedeeld.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de presentaties mist, kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:
- De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen (presentatie) in iBaMaFlex ten laatste op de dag van het deelexamen (presentatie) via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’ én brengt de betrokken lector via mail op de hoogte.
- De student bewijst de reden van zijn afwezigheid op een deelexamen(presentatie) waarvoor hij een inhaalexamen wil aanvragen met een geldig medisch attest, zoals omschreven onder begripsbepaling of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
- De student neemt zelf het initiatief om binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste dag met de lector deze presentatie in te plannen.

De betrokken lector beslist of de student aan de voorwaarden voldoet en of een inhaalsessie om organisatorische redenen nog kan ingehaald worden.

Laattijdig indienen van de projectopdracht resulteert in een 0 score voor dat project.