Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
UI/UX Design34346/2187/2122/1/73
Studiegids

UI/UX Design

34346/2187/2122/1/73
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Cloud Applications
  • IT & Software
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Geertruyden Joris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

User Experience (UX) Design is het creëren van een gebruiksvriendelijke, toegankelijke en aangename interactie van de gebruiker met het product.
Daarbij wordt uitgegaan van de eindgebruiker (user-centric design) & worden de diverse technieken om feedback & input te krijgen van de gebruiker besproken (Design Thinking, user interviews,…)
In deze cursus worden de basisprincipes van UX Design aangeleerd, alsook de basistechnieken & -regels om de gebruikerservaring te optimaliseren.
Er wordt ook aangeleerd hoe je prototypes ontwerpt voor nieuwe online- en softwaretoepassingen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
begrijpt de Human Interface Guidelines voor de belangrijkste ontwikkelplatformen
kan de vereisten inzake gebruikersinteractie opstellen voor zowel soft- als hardware
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
kan de Human Interface Guidelines toepassen voor de belangrijkste ontwikkelplatformen.
kan gebruik maken van de belangrijkste UX Design technieken en principes, teneinde te komen tot een gebruiksvriendelijke, toegankelijke en aangename interactie van de gebruiker met het product

Leerinhoud

 • User-centric design, Interaction Design & Design Thinking
 • Richtlijnen voor Software UI Design (Human Interface Guidelines)
 • User Research: het specifiëren van de gebruikersvereisten & -verwachtingen
 • Technieken voor UX Design: o.a. Moodboards, Persona's, Informatie-architectuur & navigatiepatronen, Wireframing & Prototyping - inclusief tools
 • Usability Testing: evaluatietechnieken voor User Experience
 • Human Interface Guidelines voor enkele belangrijkste ontwikkelplatformen: Android/Material Design, iOS, Responsive web,...
 • UX Design voor mobile computing

Studiematerialen (lijst)

Don't make me thinkVerplicht€ 45,00
 • Auteur: Steve Krug

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:

De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken.

SOFTWARE:
Adobe XD : wordt gebruikt om te prototypen en wireframes te maken.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)20,00open en gesloten vragen: digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)80,00werkstuk of presentatie: permanent uitgesteld, digitaal (opdrachten: o.a. Persona’s, Moodboard, Wireframes, Prototype, Usability-test,...)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00open en gesloten vragen: mondeling
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on80,00werkstuk: digitaal en mondeling

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op het deelexamen Vaardigheids hands on permanent gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands on permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Testen
Er wordt een 0 op de betrokken test gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken examenvorm de afwezigheid en dus de test inhalen en dit enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.
De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet tijdig indient, kan uitstel aanvragen volgens volgende procedure:
De student uploadt binnen de 3 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie én brengt de verantwoordelijke lector via mail op de hoogte.
De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte bepaalt in overleg met de betrokken lector een nieuwe inleverdatum.