Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Meettechnologie25282/2188/2122/2/60
Studiegids

Meettechnologie

25282/2188/2122/2/60
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • procesautomatisering
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Meetsensoren (2 studiepunten)
 • Procesinstrumentatie (2 studiepunten)
 • Labo procesinstrumentatie (2 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Coremans Roel, Geerts Randy
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Meetsensorenop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Procesinstrumentatieop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Labo procesinstrumentatieop 20 (tot op een tiende)Nee--
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Elektronica.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Delen van het opleidingsonderdeel:
Meetsensoren
Dit opleidingsonderdeel wordt gedeeltelijk online via teams en op campus gedoceerd. Beide werkvormen vullen elkaar aan. Om alle leerstof mee te krijgen, moet je dus zowel de online lessen volgen, als naar de lessen op campus komen.
De lessen zijn niet verplicht.

De teamslessen worden telkens opgenomen en aangeboden in streams.
De lessen on campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel meevolgen als je aanwezig bent.
De presentaties van de lessen inclusief aantekeningen worden aangeboden op digitap

Bij discrepantie tussen het audiovisueel materiaal en de cursus, is de cursus het enige juiste document.
Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Meetsensoren
 • AP Cursus Meetsensoren/Meettechnieken, departement WT - opleiding Elektromechanica;
 • PowerPoint presentaties die digitaal ter beschikking worden gesteld via de digitale leeromgeving;
 • Notities en oefeningen zoals ze in de klas op het bord zijn verschenen, worden eveneens digitaal ter beschikking gesteld.
Procesinstrumentatie
 • AP Cursus 'Procesinstrumentatie', departement WT - opleiding Elektromechanica, R. Coremans;
 • artikels uit "Industrie: Technisch Management";
 • industrieel voorbeelden.
 • Mogelijkheid tot:
  • Live lessen of vragensessie/lessen via teams
  • Opgenomen lessen
Labo procesinstrumentatie
 • AP Cursus 'Labo procesinstrumentatie', departement WT - opleiding Elektromechanica, R. Coremans;
 • handleidingen van de labo apparatuur;   
 • didactische opstellingen;
 • meet - en calibratie apparatuur.
 • Indien mogelijk remote sessie. Hierbij geen voorbereidingstest.