Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Procestechnologie25288/2188/2122/2/70
Studiegids

Procestechnologie

25288/2188/2122/2/70
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • procesautomatisering
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Inleiding in de procestechnieken (2 studiepunten)
 • Procestechnieken (2 studiepunten)
 • Procesactoren (2 studiepunten)
Co-titularis(sen): Coremans Roel, Pauwels Bert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Inleiding in de procestechniekenop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Procestechniekenop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Procesactorenop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Motion AUT/PRA/OHT OF eerder ingeschreven voor Motion AUT/PRA/OHT) OF eerder ingeschreven voor Aandrijftechnieken.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Delen van het opleidingsonderdeel:
Inleiding in de procestechnieken
Dit opleidingsonderdeel wordt online via teams gegeven o.d.v.v. 'preteaching'. Bij 'préteaching' bereid je de on-line vragen-sessies (on-line lessen) voor door op voorhand de thematische les-filmpjes te bekijken. Bij elke teams-vragensessie staat aangegeven wat je dient voor te bereiden.
De teamslessen worden telkens opgenomen en eveneens aangeboden op Digitap.

De on-line-lessen zijn niet verplicht.

De eventuele lessen on campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel mee volgen als je aanwezig bent. Van deze on-campus-dagen is maximaal een schriftelijk verslag van collega studenten op het digitaal leerplatform te vinden.

Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.
Procestechnieken
Dit opleidingsonderdeel wordt online via teams gegeven o.d.v.v. 'preteaching'. Bij 'préteaching' bereid je de on-line vragen-sessies (on-line lessen) voor door op voorhand de thematische les-filmpjes te bekijken. Bij elke teams-vragensessie staat aangegeven wat je dient voor te bereiden.
De teamslessen worden telkens opgenomen en eveneens aangeboden op Digitap.

De on-line-lessen zijn niet verplicht.

De eventuele lessen on campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel mee volgen als je aanwezig bent. Van deze on-campus-dagen is maximaal een schriftelijk verslag van collega studenten op het digitaal leerplatform te vinden.

Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Inleiding in de procestechnieken
 • AP-syllabus, Departement WT - opleiding Elektromechanica;
 • Powerpointvoorstellingen (Ingespoken-lessen-filmpjes & Slides & Bordnota's);
 • Life-lessen, opgenomen lessen via TEAMS, meestal opgenomen vragen-sessies ;
 • vele voorbeelden uit de industrie, besproken tijdens de les. 

Alle info om te slagen is beschikbaar op het "digitaal leerplatform".

Procestechnieken
 • AP-syllabus, Departement WT - opleiding Elektromechanica;
 • Powerpointvoorstellingen (Ingesproken-lessen-filmpjes & Slides & Bordnota's);
 • Life-lessen, opgenomen lessen via TEAMS, meestal opgenomen vragen-sessies;
 • Vele voorbeelden uit de industrie, besproken tijdens de les.

Alle info om te slagen is beschikbaar op het "digitaal leerplatform".

Procesactoren
 • AP Cursus ' Procesactoren', Departement WT - opleiding Elektromechanica, R. Coremans;
 • Powerpointvoorstellingen en aanvullend materiaal via de digitale leeromgeving;  
 • video.
 • Mogelijkheid tot:
  • Live les of vragensessie via teams
  • Opgenomen lessen