Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Robottechnologie25295/2188/2122/2/17
Studiegids

Robottechnologie

25295/2188/2122/2/17
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • automatisering
  • onderhoudstechnologie
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Robotica (1 studiepunt)
 • Labo Robotica (2 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Pauw Erik, Vanden Bulcke Carl
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Roboticaop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Labo Roboticaop 20 (tot op een tiende)Nee--
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Automatisering A OF eerder ingeschreven voor Automatisatie OF eerder ingeschreven voor Automatisatie OF eerder ingeschreven voor Industriƫle automatisering) EN (simultaan te volgen met Motion AUT/PRA/OHT OF (eerder ingeschreven voor Vermogenelektronica EN eerder ingeschreven voor Motion AUT/PRA/OHT)) .

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Robotica
 • AP Cursus 'Robotica', departement WT - Elektromechanica;
 • gebruikers- en servicemanuals Fanuc;
 • beschikbare literatuur, informatie en documentatiebronnen via de digitale leeromgeving/internet.
Labo Robotica
 • AP cursus 'Robotica' departement WT-Elektromechanica;
 • gebruikers- en service manuals en "good practice" voorbeelden van Fanuc;
 • beschikbare literatuur, informatie en documentatiebronnen via de digitale leeromgeving/internet.