Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Procescontrole26875/2188/2122/2/96
Studiegids

Procescontrole

26875/2188/2122/2/96
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • procesautomatisering
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • DCS ontwerp & programmatie (2 studiepunten)
 • DCS batch control (2 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Coremans Roel, Pauwels Bert, Verstrepen Jurgen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
DCS ontwerp & programmatieop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
DCS batch controlop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Regeltechnologie OF simultaan te volgen met Regeltechnologie) EN simultaan te volgen met Casestudy PRA.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
DCS ontwerp & programmatie
 • AP-syllabus WT- Elektromechanica met labo opdrachten;
 • manuals DCS-systeem Emerson Delta V;
 • Filmpjes-tutorials per topic. 
 • Mogelijkheid tot overgang nr remote Labo's 
Alles is beschikbaar op het "digitaal leerplatform".
DCS batch control
 • DCS- AP cursus Batch departement WT-Elektromechanica;
 • cursus DeltaV-Batch van Emerson;
 • de Books-Online van DeltaV.

Alles is beschikbaar op het "digitaal leerplatform".