Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Energie29352/2188/2122/1/20
Studiegids

Energie

29352/2188/2122/1/20
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Verelst Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

  In het vak energie krijgt de student een uitgebreide theoretische basis warmteleer (thermodynamica). Toepassingsgericht staan we stil bij het belang van deze theoretische principes op de functionaliteit en het ontwerp van zogenaamde kringprocessen. We passen dit voornamelijk toe op de koelkring en warmtepompinstallaties.

   Onderwijsorganisatie (tekst)

   Dit opleidingsonderdeel wordt gedeeltelijk online via teams en op campus gedoceerd. Beide werkvormen vullen elkaar aan. Om alle leerstof mee te krijgen, moet je dus zowel de online lessen volgen, als naar de lessen op campus komen.
   De lessen zijn niet verplicht.

   De teamslessen worden telkens opgenomen en aangeboden in streams.
   De lessen on campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel meevolgen als je aanwezig bent.
   De presentaties van de lessen inclusief aantekeningen worden aangeboden op digitap

   Bij discrepantie tussen het audiovisueel materiaal en de cursus, is de cursus het enige juiste document.
   Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

   OLR-Leerdoelen (lijst)

   EM01: Vakkennis
   De student kan de basisbegrippen (warmteoverdracht & faseverandering) in de warmteleer formuleren en het gedrag typeren.
   De student kan de efficiëntie (COP) van het koelproces beoordelen i.f.v. de werkingscondities.
   De student kan de werking van alle koeltechnische hoofd- en nevencomponenten definiëren.
   De student kan een eenvoudig thermodynamisch proces berekenen.
   De student kan de meest gangbare koeltechnische toepassingen/processen beschrijven en compressiekoeling en absorbtiekoeling opdelen in hun deelprocessen.
   De student kan verschillende koelsystemen en warmtepompprincipes onderscheiden en het schema van deze compressiekoelkringen voorstellen in logph-diagrammen.
   EM04: Analyseren en onderbouwen
   De student kan een gemotiveerde uitspraak doen over het energetische nut (J/N) van een WKK-installatie als alternatief voor een klassieke verwarmingstoepassing.
   De student kan op basis van het logph-diagram energiebewust een afweging maken tussen warmtepompsystemen.

   Leerinhoud

   • basisbegrippen warmteleer;
   • warmteoverdracht;
   • warmtewisselaars;
   • faseveranderingen;
   • thermodynamica;
   • toepassing druk-enthalpie diagram;
   • fysische grootheden in een koelkring;
   • soorten koelkringen en warmtepompen;
   • toegepaste componenten in koel- en warmtepompinstallaties;
   • WKK-installaties: principe van co-generatie en rendement. 
    

   Studiematerialen (tekst): Verplicht

   AP-Cursus: ‘Energie' departement WT - opleiding Elektromechanica  

   Onderwijsorganisatie

   Examentijd
   Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
   Werkvormen
   Hoor- en/of werkcolleges28,00 uren
   Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

   Toetsing (lijst)

   Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
   MomentVorm%Opmerking
   AcademiejaarKennistoets100,00Digitaal examen met oefeningen en theoretische vragen.
   Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
   MomentVorm%Opmerking
   Tweede examenperiodeKennistoets100,00Digitaal examen met oefeningen en theoretische vragen.

   Toetsing (tekst)

   Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.