Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Procesautomatisering AUT26863/2188/2122/2/76
Studiegids

Procesautomatisering AUT

26863/2188/2122/2/76
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • automatisering
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Meetsensoren (2 studiepunten)
 • Procesautomatisering (2 studiepunten)
 • Labo procesautomatisering (2 studiepunten)
 • Labo DCS (2 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Coremans Roel, Geerts Randy, Pauwels Bert, Verstrepen Jurgen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Meetsensorenop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Procesautomatiseringop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Labo procesautomatiseringop 20 (tot op een tiende)Nee--
Labo DCSop 20 (tot op een tiende)Nee--
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 208,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Elektriciteit A EN eerder ingeschreven voor Toegepaste wetenschappen EN eerder ingeschreven voor Elektronica) OF (eerder ingeschreven voor Theoretische elektriciteit EN eerder ingeschreven voor Toegepaste wiskunde EN eerder ingeschreven voor ICT-vaardigheden (Excel en VB) EN eerder ingeschreven voor Elektronica).

Onderwijsorganisatie (tekst)

Delen van het opleidingsonderdeel:
Meetsensoren
Dit opleidingsonderdeel wordt gedeeltelijk online via teams en op campus gedoceerd. Beide werkvormen vullen elkaar aan. Om alle leerstof mee te krijgen, moet je dus zowel de online lessen volgen, als naar de lessen op campus komen.
De lessen zijn niet verplicht.

De teamslessen worden telkens opgenomen en aangeboden in streams.
De lessen on campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel meevolgen als je aanwezig bent.
De presentaties van de lessen inclusief aantekeningen worden aangeboden op digitap

Bij discrepantie tussen het audiovisueel materiaal en de cursus, is de cursus het enige juiste document.
Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.
Procesautomatisering
Dit opleidingsonderdeel wordt online via teams gegeven o.d.v.v. 'preteaching'. Bij 'préteaching' bereid je de on-line vragen-sessies (on-line lessen) voor door op voorhand de thematische les-filmpjes te bekijken. Bij elke teams-vragensessie staat aangegeven wat je dient voor te bereiden.
De teamslessen worden telkens opgenomen en eveneens aangeboden op Digitap.

De on-line-lessen zijn niet verplicht.

De eventuele lessen on campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel mee volgen als je aanwezig bent. Van deze on-campus-dagen is maximaal een schriftelijk verslag van collega studenten op het digitaal leerplatform te vinden.

Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Meetsensoren
 • AP Cursus 'Meetsensoren/Meettechnieken', departement WT - opleiding Elektromechanica.
 • PowerPoint presentaties die digitaal ter beschikking worden gesteld.
 • Notities en oefeningen zoals ze in de klas op het bord zijn verschenen, worden eveneens digitaal ter beschikking gesteld.
Procesautomatisering
 • AP-syllabus, departement WT - opleiding Elektromechanica;
 • Powerpointvoorstellingen (Ingesproken-lessen-filmpjes & Slides & Bordnota's);
 • Life-lessen, opgenomen lessen via TEAMS, meestal opgenomen vragen-sessies ;  
 • Extra info tijdens de lessen; 
  • P&I-D miniplant; 
  • verschillende tuning-regels; 
  • praktische industriële voorbeelden van in de les;
  • internetsites in cursus en lessen;
  • enz ...
 • Proefexamens, voorbeelden, sites, ....

Alle info om te slagen is beschikbaar op het "digitaal leerplatform".

Labo procesautomatisering
 • AP Cursus 'Labo Regeltechnieken', Departement WT - opleiding Elektromechanica;
 • handleidingen van de apparaten zijn beschikbaar in het labo en staan op de P-schijf;
 • didactische proefopstellingen in het labo;
 • apparaten voor het afregelen/instellen van transmitters en regelaars;
 • bestuurssysteem DCS DeltaV.
Labo DCS
 • DCS-cursus van Emerson, Delta-V
 • DCS-theoretisch basis- Emerson-info
 • Uitleg DCS software via filmpjes
 • Mogelijk tot overgang naar remote labo sessie