Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Management1794/2188/2122/2/69
Studiegids

Management

1794/2188/2122/2/69
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Bedrijfsmanagement (2 studiepunten)
 • Statistiek (2 studiepunten)
Co-titularis(sen): Jiménez Peña Carlos, Vanbrabant Bart, Verhulst Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Bedrijfsmanagementop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Statistiekop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Delen van het opleidingsonderdeel:
Statistiek
Dit opleidingsonderdeel wordt gedeeltelijk online via teams en op campus gedoceerd. Beide werkvormen vullen elkaar aan. Om alle leerstof mee te krijgen, moet je dus zowel de online lessen volgen, als naar de lessen op campus komen.
De lessen zijn niet verplicht.

De teamslessen worden telkens opgenomen en aangeboden in streams.
De lessen on campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel meevolgen als je aanwezig bent.
De presentaties van de lessen inclusief aantekeningen worden aangeboden op digitap

Bij discrepantie tussen het audiovisueel materiaal en de cursus, is de cursus het enige juiste document.
Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Bedrijfsmanagement
 • Economie, wat doe je ermee? - Karolien Van Riel - Owl Press - 1ste editie;

 • Lesnota's en Powerpointpresentaties worden digitaal ter beschikking gesteld via de digitale leeromgeving;

 • Voorbeeld oefeningen en voorbeeld examenvragen worden digitaal ter beschikking gesteld via de digitale leeromgeving;

 • AP Handboek: Geubels, R. (2019). Bedrijfsmanagement, Departement Wetenschap en Techniek. Antwerpen: Universitas;
 • AP Handboek: Geubels, R. (2019). Oefenboek Bedrijfsmanagement, Departement Wetenschap en Techniek. Antwerpen: Universitas;
 • Renkema, J. (2005). Schrijfwijzer Compact. Den Haag: Sdu. (263 p.; ISBN 90 12 10826 8);
 • aanbevolen: wetenschappelijk rekenmachine.

Statistiek
 • AP Handboek: Geubels, R. (2020). Statistiek, Departement Wetenschap en Techniek. Antwerpen: Universitas;
 • MS Excel (op eigen laptop)
 • Digitaal leerplatform