Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Procesautomatisering TCA30021/2188/2122/2/69
Studiegids

Procesautomatisering TCA

30021/2188/2122/2/69
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • technisch-commercieel adviseur
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Meetsensoren (2 studiepunten)
 • Immotica KNX TCA/ENE (3 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Geerts Randy, Thijs Alain
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Meetsensorenop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Immotica KNX TCA/ENEop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Mechatronica EN eerder ingeschreven voor Toegepaste wetenschappen EN eerder ingeschreven voor Elektronica) OF (eerder ingeschreven voor Industriƫle automatisering EN eerder ingeschreven voor Toegepaste wiskunde EN eerder ingeschreven voor ICT-vaardigheden (Excel en VB) EN eerder ingeschreven voor Elektronica).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Meetsensoren
 • AP Cursus 'Meetsensoren/Meettechnieken', departement WT - opleiding Elektromechanica
 • PowerPoint presentaties die digitaal ter beschikking worden gesteld.
 • Notities en oefeningen zoals ze in de klas op het bord zijn verschenen, worden eveneens digitaal ter beschikking gesteld.
Immotica KNX TCA/ENE
 • cursus (Engelstalige cursus opgesteld door KNX);
 • Ppt-presetaties (Engelstalige Ppt opgesteld door KNX);
 • bijkomend info via Digitap (AP Elektronische leeromgeving).
 • bijkomende info via Digitap (AP Elektronische leeromgeving);
 • gebruik van verschillende diverse digitale platforms waaronder Digitap, Teams, ... .

De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties: zie Onhtaalbrochure Campus Ellermanstraat via Digitap -> info studenten ELL).
Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdelijk gedurende de duur van het examen geactiveerd moeten worden alvorens het examen kan starten. Het deactiveren van de monitor wordt gelijkgesteld met fraude.