Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Vermogenelektronica25338/2188/2122/2/24
Studiegids

Vermogenelektronica

25338/2188/2122/2/24
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • automatisering
  • onderhoudstechnologie
  • procesautomatisering
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Vermogenelektronica (2 studiepunten)
 • Labo vermogenelektronica (2 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Pauw Erik, Vanden Bulcke Carl, Viroux Ivo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Vermogenelektronicaop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Labo vermogenelektronicaop 20 (tot op een tiende)Nee--
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Elektronica.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Vermogenelektronica
 • handboek Elektronische vermogencontrole 1 van Jean Pollefliet
  (EAN:9789401457521);
 • beschikbare literatuur, informatie en documentatiebronnen via internet, catalogi, enz...;
 • beschikbare literatuur, informatie en documentatiebronnen via de digitale leeromgeving/internet.Labo vermogenelektronica
 • AP Syllabus met opdrachten 'labo vermogenselektronica', departement WT - Elektromechanica;
 • beschikbare literatuur, informatie en documentatiebronnen via elektronische leeromgeving/internet;
 • service manuals, databoeken en technische documentatie van fabrikanten.