Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Communicatietechnologie31020/2188/2122/2/85
Studiegids

Communicatietechnologie

31020/2188/2122/2/85
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • automatisering
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Industriële netwerken (3 studiepunten)
 • Smart Industry 4.0 (2 studiepunten)
Co-titularis(sen): Lathouwers Jef, Verboven Nick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Industriële netwerkenop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Smart Industry 4.0op 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Elektronica.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Delen van het opleidingsonderdeel:
Industriële netwerken
Dit opleidingsonderdeel wordt gedeeltelijk online via Teams en op campus gedoceerd. Beide werkvormen vullen elkaar aan. Om alle leerstof mee te krijgen, moet je dus zowel de online lessen volgen, als naar de lessen op campus komen.

De teamslessen worden telkens opgenomen en aangeboden in Streams.
De lessen on campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel meevolgen als je aanwezig bent.
De presentaties van de lessen inclusief aantekeningen worden aangeboden op Digitap

Bij discrepantie tussen het audiovisueel materiaal en de cursus, is de cursus het enige juiste document.
Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.
Smart Industry 4.0
Dit opleidingsonderdeel wordt gedeeltelijk online via Teams en op campus gedoceerd. Beide werkvormen vullen elkaar aan. Om alle leerstof mee te krijgen, moet je dus zowel de online lessen volgen, als naar de lessen op campus komen.

De teamslessen worden telkens opgenomen en aangeboden in Streams.
De lessen on campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel meevolgen als je aanwezig bent.
De presentaties van de lessen inclusief aantekeningen worden aangeboden op Digitap

Bij discrepantie tussen het audiovisueel materiaal en de cursus, is de cursus het enige juiste document.
Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Industriële netwerken
 • AP Cursus departement WT-Elektromechanica: 'Industriële netwerken', aangevuld met bijkomende informatie op digitale leerplatform;
 • TIA Portal software nodig voor opdrachten;
 • Eigen laptop nodig tijdens de lessen;
 • Powerpoint presentaties terug te vinden op het digitaal leerplatform;
 • Opdrachten worden digitaal ter beschikking gesteld via de elektronische leeromgeving;
Smart Industry 4.0
 • presentaties van de lessen;
 • artikels (zeker ook Engelstalig) uit de gespecialiseerde technische pers aangereikt door de lector;
 • opdrachten via de digitale leeromgeving.

-> Laptop nodig waar TIA Portal software op geïnstalleerd is.