Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Labo Human Machine Interface31038/2188/2122/1/17
Studiegids

Labo Human Machine Interface

31038/2188/2122/1/17
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • automatisering
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van de Peer Filip
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Automatiseringstechnologie.

Korte omschrijving

De term HMI staat voor 'Human Machine Interface'. Daarmee wordt meteen duidelijk waar deze discipline om draait:

Met een industrieel softwarepakket creëer je een ‘venster’ op het proces.
Je visualiseert het volledige productieproces op een computerscherm.
Hiermee beschikt een operator over real-time data en kan hij vanop het scherm ingrijpen op het proces. 

Als dusdanig vormt dit dus de 'interface' tussen mens en machine.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan een PLC koppelen/configureren met een externe SCADA-applicatie.
De student kan relevante procesdata archiveren en ze omzetten naar trendgrafieken zodat deze data op een visuele manier procesbewaking/kwaliteitsbewaking mogelijk maken voor derden.
EM12: AUT projectontwerp en oplevering
De student kan een industrieel toegepast visualisatiepakket op een eenvoudige, doordachte en snelle manier programmeren conform de machine- en installatiespecifieke eisen en de functionale analyse.
De student kan geanimeerde beelden maken op basis van variƫrende procesgegevens.

Leerinhoud

HMI:

 • plaats van HMI binnen de automatisering;
 • PLC koppeling en configuratie;
 • project creĆ«ren;
 • melding- en alarmafhandeling;
 • gebruikersbeheer/ rechtenbeheer;
 • instelling en weergave van Trending;
 • archivering van meetwaarden;
 • animatie van beelden;
 • volledige Projectsetup om een standaard geintegreerd geheel te bekomen, overeenkomend met een industrieel HMI Project.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Veijo Designer Software met zeer uitgebreide help-functie. 
 • Wekelijkse oefeningen die via OneNote worden gedeeld. Hiertoe behoren klasopdrachten en thuisopdrachten die tegen volgende les dienen voorbereid en/ of ingediend te worden.
 • Korte kennis-clips waarin de verschillende deelfacetten van de software worden uitgelegd, en die ter voorbereiding of naslag geraadpleegd dienen te worden.
 • Labo PLC materiaal, HMI schermen en bijhorende software.
 • Boeken uit de AP- bibliotheek (High Performance Strategy, ...).
 • Internet en het digitaal leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen33,00 uren
Werktijd buiten de contacturen43,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00Permanente evaluatie van in te zenden projecten.

Toetsing (tekst)

 • Permanente evaluatie: De labo’s starten stipt. De student die tien minuten na het startuur van het labo/les/practicum aankomt, kan de toegang tot het labo/les/practicum geweigerd worden. Dit heeft als gevolg dat de student als ‘afwezig’ wordt geregistreerd voor dat labo/les/practicum.
 • Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid: Een student die per module twee of meer keren afwezig is, ongeacht gewettigd of ongewettigd, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het desbetreffende deelexamen.
 • Het gewicht dat aan elk onderdeel van de permanente evaluatie (uploads van klasopdrachten en uploads van thuisopdrachten) wordt toegekend, is variabel en wordt les per les medegedeeld, omdat dit gewicht afhankelijk is van de (evoluerende) complexiteit van de betreffende opdracht en de vordering die gerealiseerd kan worden.
 • De uitgewerkte projecten zijn het resultaat van eigen werk dat ontwikkeld is binnen dezelfde groep (indien groepswerk). Samenwerken tussen twee of meerdere groepen voor een deel of het volledige project is m.a.w. niet toegelaten en kan als fraude beoordeeld worden. Meer informatie over fraude vind je in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be/reglementen) van het desbetreffende departement.
 • Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in het onderwijs- en examenreglement van het departement WT  (www.ap.be).
 • Code Fail wordt toegepast omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen en attitudevorming enkel kunnen verworven en geëvalueerd worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting.
 • De student kan voor de labosessie één afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de drie kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.
  In uitzonderlijke gevallen kan het departementshoofd hiervan afwijken.