Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Sustainable Business Management35475/2188/2122/1/40
Studiegids

Sustainable Business Management

35475/2188/2122/1/40
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de integrale veiligheid als Verantwoord ondernemen
  • International programmes Science and Technology als Environmental management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Riel Karolien
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Economie.

Korte omschrijving

See the section on learning content.

Begincompetenties (tekst)

  • knowledge of Business English;
  • basic knowledge of economics.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM03: Kwaliteit en maatschappij
De student reflecteert kritisch op de aangeboden oplossingen inzake duurzaamheid en werkt zelf ook oplossingen uit.
De student kan bronnen correct raadplegen en weergeven.
EM09: Communiceren
De student legt begrippen en oefeningen uit in het Engels (en hanteert de juiste vaktaal) zowel schriftelijk als mondeling
De student kan een tekst coherent samenvatten en verwoorden in eigen woorden.
EM10: Samenwerken
De student werkt vlot samen in teamverband.
EM11: Persoonlijke groei
De student begrijpt en analyseert de verschillende uitdagingen op economisch, sociaal en ecologisch vlak die de beslissingen van organisaties beïnvloeden.
De student heeft inzicht in de nieuwe ondernemingsmodellen inzake sociaal ondernemen, circulaire economie en/of digital economie.
De student heeft inzicht in de verschillende CSR activiteiten en kan de invloed hiervan op de bedrijfsvoering beschrijven.
De student kan de nieuwe economische paradigma’s beschrijven en uitleggen.
De student kan een kritische mening formuleren, onderbouwd door een correcte argumentatie.

Leerinhoud

Learning content:

The content of this class consists of two parts. In the first part, we will take a look at the new economic paradigms and discuss the economical, societal and ecological challenges which we face while doing business today. In the second part, the student can choose two modules out of: CSR, Social Enterpreneurship, Circular economy and Digital economy.

This course is a blended learning course which is a combination of online modules and classroom sessions. All information will be communicated through Digitap. The first classroom session is mandatory.

Studiematerialen (lijst)

Sustainable Business ManagementVerplicht
  • Auteur: Karolien Van Riel

Studiematerialen (tekst): Verplicht

The cost price is always exclusive of possible copy costs or printing costs. The largest part of the costs for this course is included in the estimate cost. It is however possible that limited costs are added.

Powerpoint presentations will be made available through the digital learning environment 'digitap.ap.be'

Book: Sustainable Business Management, Karolien Van Riel, 2020, Owl Press

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Digital exam: 120 minutes
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)30,00Reflection assingments and presentation during the semester. Grades are transferred to september.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht100,00Oral exam 20min