Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Economie24990/2188/2122/1/25
Studiegids

Economie

24990/2188/2122/1/25
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • automatisering
  • klimatisering
  • onderhoudstechnologie
  • procesautomatisering
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de elektromechanica als Verkoopsmanagement: Economie
 • Bachelor in het energiemanagement als Economie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Riel Karolien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Economie, wat doe je ermee? Heb je je ook al wel eens de vraag gesteld wat economie nu eigenlijk betekent? Waarom het zo belangrijk blijkt in de media en hoe al die beslissingen en gebeurtenissen een impact kunnen hebben op jouw leven en toekomst?

Of je nu een student bent in een economische richting, of net ambitie hebt om te gaan werken in een heel ander domein, economische beslissingen en gebeurtenissen zullen steeds een invloed hebben op jouw leven en dat van jouw klanten.

Je hoeft daarom geen expert te worden in economie, maar het begrijpen van de gevolgen die bepaalde beslissingen en gebeurtenissen kunnen hebben, kan je wel helpen om zelf betere keuzes te maken. Elke sector, elk gezin, elk bedrijf maakt immers deel uit van de economie en zal er dus door beïnvloed kunnen worden. In dit opleidingsonderdeel bekijken we enkele aspecten van de economie en hoe deze een invloed kunnen hebben op bedrijven en gezinnen.

In deze onderwijseenheid komen de belangrijkste begrippen uit de micro en macro economie aan bod. De lessen worden digitaal ter beschikking gesteld op digitap via leerpaden die op eigen tempo kunnen gevolgd worden. Daarnaast worden er vrijblijvende oefensessies georganiseerd waar vragen kunnen gesteld worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM03: Kwaliteit en maatschappij
De student kan macro-economische aggregaten interpreteren.
EM08: Plannen en ondernemen
De student kan belangrijke bedrijfseconomische parameters interpreteren zoals cash-flow, return-on-investment en total-cost-of-ownership.
De student kan de totstandkoming van marktprijzen in industriële markten en de invloed van overheidsinterventies op deze prijs inzichtelijk inschatten.
De student kan het producentengedrag, het consumentengedrag evenals de werking van de consumptie- en gezondheidsindex begrijpend verklaren op basis van economische wetmatigheden.
EM23: TCA Industriële verkoopscyclus
De student kan belangrijke bedrijfseconomische parameters interpreteren zoals cash-flow, return-on-investment en total-cost-of-ownership.
De student kan het producentengedrag, het consumentengedrag evenals de werking van de consumptie- en gezondheidsindex begrijpend verklaren op basis van economische wetmatigheden.
De student kan macro-economische aggregaten interpreteren.
EM25: TCA Marketing
De student kan de totstandkoming van marktprijzen in industriële markten en de invloed van overheidsinterventies op deze prijs inzichtelijk inschatten.

Leerinhoud

 • Micro-economie: Marktevenwicht, producenten- en consumentengedrag, elasticiteit, overheidsinterventies. 
 • Macro-economie: Conjunctuur, economische kringloop, geldmarkt en inflatie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Boek: Economie, wat doe je ermee? Karolien Van Riel, Owl Press, 1ste editie.

 • Powerpoint presentaties worden digitaal ter beschikking gesteld;
 • Voorbeeld oefeningen en voorbeeld examenvragen worden digitaal ter beschikking gesteld via de digitale leeromgeving.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijke evaluatie - digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijke evaluatie - digitaal

Toetsing (tekst)

Examen met een mix aan theorievragen en oefeningen. Voorbeeldexamenvragen worden behandeld tijdens de hoorcolleges en via het digitaal leerplatform ter beschikking gesteld.