Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Internationale communicatie: Duits31053/2188/2122/1/42
Studiegids

Internationale communicatie: Duits

31053/2188/2122/1/42
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • automatisering
  • klimatisering
  • onderhoudstechnologie
  • procesautomatisering
  Keuzepakket:
  • Keuzevak Internationale communicatie
In andere opleidingen:
 • International programmes Science and Technology als Internationale communicatie: Duits
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): De Naeyer Katelijn
Onderwijstalen: Duits, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel focust op een inleiding in (technisch) Duits.
Je breidt je woordenschatkennis, je lees- en spreekvaardigheid uit en past deze kennis toe in een aantal opdrachten.
De Duitse grammatica wordt uitgebreid en interactief geoefend.
Er wordt aandacht besteed aan technisch vakjargon.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan aan de hand van de aangeboden vaktechnische Duitstalige woordenschat schriftelijke instructies, handleidingen en technische teksten begrijpen.
EM09: Communiceren
De student kan aan de hand van de aangeboden vaktechnische Duitstalige woordenschat instructies, handleidingen en technische teksten begrijpen.
De student kan grammaticale structuren begrijpen en enkele basisregels zelf toepassen.
De student kan grammaticale structuren begrijpen en enkele basisregels zelf toepassen. 
De student kan zichzelf voorstellen in het Duits.
De student kan Duitstalige instructies, nieuwsberichten en uiteenzettingen over technische onderwerpen beluisteren. Hij kan de daarin gebruikte woordenschat toepassen.
De student kan (technische) teksten lezen, lettend op een correcte uitspraak.
De student kan mondelinge Duitstalige instructies, nieuwsberichten en uiteenzettingen over technische onderwerpen volgen en er vragen over beantwoorden.
De student kan de woordenschat van Duitstalige instructies, nieuwsberichten en uiteenzettingen over technische onderwerpen toepassen.

Leerinhoud

 • functionele basisgrammatica;
 • woordenschat / tekstbegrip met focus op technisch vakjargon (instructies, handleidingen,...);
 • basis sociaal-communicatieve woordenschat en 'Redemittel';
 • geïntegreerde luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • AP Cursus Duits, Departement WT / auteur: Katelijn De Naeyer;
 • online vertalend woordenboek van Dale D-N / N-D (elektronische leeromgeving);
 • aanvullend lesmateriaal op Digitap.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges39,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

In het schriftelijk examen wordt de Duitse taalvaardigheid geëvalueerd op basis van de Leerinhoud.

Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.