Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Internationale communicatie: Engels31055/2188/2122/1/13
Studiegids

Internationale communicatie: Engels

31055/2188/2122/1/13
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • automatisering
  • klimatisering
  • onderhoudstechnologie
  • procesautomatisering
  Keuzepakket:
  • Keuzevak Internationale communicatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): De Naeyer Katelijn
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De basisgrammatica wordt herhaald aan de hand van interactieve oefeningen. De nadruk ligt op het lezen en bespreken van technische teksten, populair-wetenschappelijke artikels, instructies en gespecialiseerde vakterminologie uit het elektromechanicadomein. Er wordt vaak in team gewerkt. De woordenschat wordt actief verwerkt en ingeoefend aan de hand van mondelinge presentaties en dialoogjes. Ter ondersteuning wordt in de lessen intensief gebruik gemaakt van audiovisuele middelen die de luistervaardigheid aanwakkeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan zakelijke en technische teksten in het Engels begrijpen, interpreteren en vertalen.
De student kan de kenmerken van een technisch product of schema begrijpen en beschrijven.
EM09: Communiceren
De student kan "native speakers" in een werkomgeving begrijpen en de inhoud van hun conversaties weergeven.
De student kan een presentatie geven in het Engels.
De student kan Engelstalige documentaires en nieuwsberichten beluisteren en kan de inhoud parafraseren.
De student kan vlot schriftelijk en mondeling communiceren in een Engelstalige bedrijfscontext (informatie aanvragen en beantwoorden, e-mails schrijven, ...) (niveau B2).

Leerinhoud

 • vocabulary: algemene en technische woordenschat met oefeningen;
 • technische teksten;
 • grammar;
 • listening: teksten rond technische thema's met bijhorende oefeningen;
 • mondelinge presentaties en dialoogjes;
 • audio- en videofragmenten.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • AP Cursus 'Engels' dep. WT-Elektromechanica: Katelijn De Naeyer;
 • online vertalend woordenboek van Dale E-N / N-E (elektronisch leerplatform);
 • aanvullend lesmateriaal op Digitap.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges39,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

Het schriftelijk examen bestaat uit een luistertoets, het toetsen van woordenschat- en grammaticakennis en het begrijpend lezen van een ongeziene technische tekst.

Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.