Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Internationale communicatie: Frans31054/2188/2122/1/76
Studiegids

Internationale communicatie: Frans

31054/2188/2122/1/76
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • automatisering
  • klimatisering
  • onderhoudstechnologie
  • procesautomatisering
  Keuzepakket:
  • Keuzevak Internationale communicatie
In andere opleidingen:
 • International programmes Science and Technology als Internationale communicatie: Frans
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Goedemé Lien
Onderwijstalen: Frans, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Omdat de student slechts gedurende dertien weken van de opleiding in contact komt met de Franse taal, wordt de focus gelegd op de nodige basiskennis van het Frans voor een correcte communicatie binnen de bedrijfswereld. De opzet is het overwinnen van de angst om in het bedrijfsleven over te schakelen naar het Frans, en het aanreiken van strategieën om tot volwaardige taalactiviteit te komen.

 • Aan het einde van het semester moet de student basisgrammatica en basiswoordenschat onder de knie hebben om technische documenten, (montage)handleidingen e.d. te kunnen begrijpen en samenvatten.

 • Er wordt in groepjes gewerkt aan de hand van een aantal teksten en video's over technische onderwerpen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan de kenmerken, afmetingen en materialen van een technisch product of schema begrijpen en bespreken.
De student kan de technische woordenschat in zijn domein herkennen en begrijpen in context.
De student kan een Franstalige bron samenvatten.
De student kan grammaticale structuren begrijpen en enkele basisregels zelf toepassen, in relatieve contexten (meervoud en enkelvoud, vergelijkingen, ontkenningen, instructies). 
De student kan veiligheidsinstructies in het Frans begrijpen en opvolgen.
De student kan de kenmerken, afmetingen en materialen van een technisch product of schema begrijpen.
EM09: Communiceren
De student kan aan de hand van de aangeboden vaktechnische Franstalige woordenschat instructies, handleidingen en technische teksten begrijpen en ernaar handelen.
De student kan een korte presentatie geven over een technisch onderwerp op basis van een Franstalige bron.
De student kan een eenvoudig telefoongesprek voeren met Franstalige professionele technische correspondenten.
De student kan een Franstalige mondelinge uiteenzetting over een technisch onderwerp volgen en vragen erover beantwoorden.
De student kan zakelijke documenten begrijpen en opstellen in het Frans (e-mails, facturen, offertes).
De student kan een korte technische presentatie in het Frans houden (verkoopspresentatie, werking van een product).

Leerinhoud

In het keuzevak Frans leren studenten zichzelf behelpen in het Frans. Aan de hand van handleidingen, installatievideo’s, artikels uit wetenschappelijke tijdschriften, discussies over een technisch onderwerp, … dompelen ze zich onder in de vaktechnische termen van hun toekomstig beroep.

Ze leren omgaan met de typische documenten die circuleren in bedrijven via luister- en leesoefeningen en in mindere mate via spreek- en schrijfoefeningen. Het is de bedoeling dat de cursus Frans een aantal handvatten biedt om in het tweetalig land België aan de slag te gaan.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • cursus Keuzevak Frans, departement WT, opleiding Elektromechanica (wordt ook digitaal ter beschikking gesteld);
 • licentie voor het DigiTAAL Werkboek eXplio - online oefeningen;
 • referentiewerk grammaire - Eclairs de grammaire, Die Keure.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges39,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie70,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie70,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)30,00Schriftelijk en/of mondeling
Geen tweede examenkans mogelijk voor deze deelevaluatie. Het behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie via:
 • schrijfopdrachten;
 • online oefeningen;
 • mondelinge opdrachten tijdens contacturen.

Laattijdig indienen van een opdracht en/of afwezig zijn op een (tussentijdse) evaluatie of taalactiviteit resulteert in een 0-score voor het betreffende onderdeel van de permanente evaluatie.

De student kan voor de betrokken examenvorm (Permanente evaluatie 30%) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

De betrokken lector beslist of de student aan de voorwaarden voldoet en of de gemiste deelevaluatie om didactische of organisatorische redenen nog kan ingehaald worden.

In uitzonderlijke gevallen kan het departementshoofd hiervan afwijken.