Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Project Mechatronica30026/2188/2122/2/45
Studiegids

Project Mechatronica

30026/2188/2122/2/45
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • automatisering
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de elektromechanica als Project Mechatronica Duaal
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Project Mechatronica (7 studiepunten)
 • Talentenprofiel & hefbomen (1 studiepunt)
Co-titularis(sen): Coremans Roel, Geubels Rudi, Lathouwers Jef, Lintermans Marc, Pauwels Bert, Vandenwyngaert Frauke, Van Grieken Geert, Verboven Nick, Verhasselt Albert, Verhulst Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Project Mechatronicaop 20 (tot op een tiende)Nee--
Talentenprofiel & hefbomenop 20 (tot op een tiende)Nee--
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 208,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Automatiseringstechnologie.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Delen van het opleidingsonderdeel:
Project Mechatronica
Dit opleidingsonderdeel wordt gedeeltelijk online via Ms Teams en op campus gedoceerd. Beide werkvormen vullen elkaar aan.
Om alle leerstof mee te krijgen, moet je dus zowel de online lessen volgen, als naar de lessen op campus komen.

De lessen zijn niet verplicht.
Ms Teams lessen worden telkens opgenomen en aangeboden in Ms Streams.
De lessen on-campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel meevolgen als je aanwezig bent.
De presentaties van de lessen inclusief aantekeningen worden aangeboden op de digitale leeromgeving.

Bij discrepantie tussen het audiovisueel materiaal en de cursus, is de cursus het enige juiste document.
Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Project Mechatronica

Opdrachten, planning en documentatie van Project mechatronica die worden aangeboden via de elektronische leeromgeving.

Talentenprofiel & hefbomen

Op het "digitaal leerplatform" zijn alle documenten terug te vinden;

 • Slides en Tutorial van Talentsessie 1;
 • manual : "Talent-Traject 2de Jaar";
 • Ingescande Talentkaartjes : "Kerntalenten39-Inscan";
 • talentfiches (in te vullen);