Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Project Procesautomatisering25292/2188/2122/2/12
Studiegids

Project Procesautomatisering

25292/2188/2122/2/12
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • procesautomatisering
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de elektromechanica als Project Procesautomatisatie Duaal
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Project Procesautomatisering (7 studiepunten)
 • Talentenprofiel & hefbomen (1 studiepunt)
Co-titularis(sen): Coremans Roel, De Pauw Erik, Geubels Rudi, Pauwels Bert, Vandenwyngaert Frauke, Van Grieken Geert, Verboven Nick, Verhasselt Albert, Verhulst Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Project Procesautomatiseringop 20 (tot op een tiende)Nee--
Talentenprofiel & hefbomenop 20 (tot op een tiende)Nee--
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 208,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Procescontrole.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Project Procesautomatisering

Als achtergrond voor dit deelopleidingsonderdeel zijn alle cursussen uit zowel het eerste als het tweede jaar van de opleiding van toepassing. Vooral de algemene competenties zoals:

 • Professionele vaardigheden met de nadruk op het opstellen en het schrijven in correct Nederlands van technische rapporten; presentatievaardigheden en opzoeken van wetenschappelijk bronmateriaal zijn cruciaal.
 • Mechanisch en elektrich ontwerpen, vooral de vaardigheden om tekeningen en schema's op te stellen zijn heel belangrijk.
 • Technologie zowel elektrisch als mechanisch; dit vanuit het oogpunt om in diverse catologi machinedelen te kunnen selecteren op basis van ontwerpberekeningen.
 • Vaardigheden in Excel en Word.


EN

 • het afstudeerspecifiek leermateriaal;
 • het materiaal verkregen in extra sessies rond "Functional Safety".


Buiten de opdrachtbeschrijvingen worden er geen aparte laboboeken opgesteld.

Tot slot vormen de talentenfiches (paspoort) en de daarbij horende hefboomvaardigheden een onmisbare tool tijdens dit projectwerk omdat ieder aantoonbaar zal moeten werken in het het spoor van de individuele talentvaardigheden aan zijn/haar hefboomvaardigheden.

Talentenprofiel & hefbomen

Op het "digitaal leerplatform" zijn alle documenten terug te vinden;

 • Slides en Tutorial van Talentsessie 1;
 • manual : "Talent-Traject 2de Jaar";
 • Ingescande Talentkaartjes : "Kerntalenten39-Inscan";
 • talentfiches (in te vullen);