Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Toegepaste wiskunde3187/2188/2122/1/94
Studiegids

Toegepaste wiskunde

3187/2188/2122/1/94
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van de Peer Filip, Verelst Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het belang van wiskunde kan in een technisch wetenschappelijke opleiding als de Bachelor Elektromechanica niet onderschat worden.

De thema's die in dit vak behandeld worden, zijn vooral hoofdstukken die in één van de volgende drie jaren noodzakelijk zijn, maar het kan ook verder gaan dan dat: we proberen met onze oefeningen vooral het abstractievermogen van de student te verhogen, wat alle andere vakken ten goede komt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM04: Analyseren en onderbouwen
De student kan aan de hand van de basis goniometrische rekenregels technisch wetenschappelijke vraagstukken oplossen binnen het domein van andere opleidingsonderdelen.
De student kan afgeleiden berekenen om deze later toe te passen in andere opleidingsonderdelen.
De student kan basis wiskundige analyses/berekeningen vlot toepassen.
De student kan logaritmisch rekenen en kan curves transformeren van lineaire naar logartimische schalen en vice versa.
De student kan integralen berekenen om deze later toe te passen in andere olod's.
De student kan logaritmisch rekenen.
De student kan een functie analyseren.
De student kan een hogeregraadsvergelijking oplossen.
De student gebruikt de rekenregels van de algebra correct.

Leerinhoud

 • algebra;
 • functies;
 • goniometrie;
 • exponentiële en logaritmische functies;
 • afgeleiden;
 • integralen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • De online wiskunde-tool Sowiso als digitaal leerplatform.
 • Formularia die aan de student bij het begin van een hoofdstuk worden aangeboden.
 • Eventuele bijkomende oefening-oplossingen, die in digitale vorm worden aangeboden aan de student.
 • Noodzakelijk: door de opleiding goedgekeurd rekenmachine.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen28,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)100,00

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel wordt voornamelijk online gedoceerd via een digitaal leerpakket.

Tijdens de sessies op de campus worden tussentijdse toetsen afgenomen.

Tijdens de laatste on-campus sessie bestaat de kans om maximaal twee gemiste toetsen in te halen.

Voor dit vak kan een vrijstelling bekomen worden indien de student 12/20 behaalt voor de ingangstest in week 2 van het eerste semester.


Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.