Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Smart Development Projects34104/2188/2122/1/83
Studiegids

Smart Development Projects

34104/2188/2122/1/83
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Geerts Randy, Vanden Bulcke Carl
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De elektronica rondom ons wordt steeds "slimmer". Je hebt al lang meer nodig dan enkel een schroevendraaier om een sensor aan te sluiten. Vaak zullen er parameters moeten worden ingesteld of zelfs programma's moeten aangepast worden. Toestellen worden meer en meer voorzien van een microcontroller.

Om studenten de basis van microcontrollers bij te brengen, maken we gebruik van een ESP32, een open source experimenteerplatform. Dit is een krachtige tool waarmee relatief eenvoudig elektromechanische prototypes gemaakt kunnen worden. De mogelijkheden zijn eindeloos, van simpele schakelingen tot IoT toepassingen.

Door de grote populariteit van Arduino, is er online een grote hoeveelheid informatie beschikbaar. Het opzoeken van de juiste informatie in Engelstalige tutorials is een belangrijke vaardigheid voor onze studenten. Zo zullen ze later ook in staat zijn om zich voortdurend bij te scholen.

Tijdens de eerste sessies leren we de hardware kennen met zijn mogelijkheden en beperkingen. De studenten leren de verschillende basisprincipes aan de hand van praktische opdrachten met hun eigen microcontroller kit.

In het tweede deel werken de studenten in groep aan een zelfgekozen project. Ze moeten zich hierbij niet beperken tot het schrijven van code. Studenten worden aangespoord om ook hun andere elektromechanische vaardigheden te tonen, door bijvoorbeeld een lasercutter of 3D printer te gebruiken om hun prototype uit te werken.

Deze cursus heeft een vakoverschrijdend karakter en biedt een kapstok voor andere cursussen. Door het volgen van deze cursus zal de student bijvoorbeeld meer inzicht krijgen in de behandelde onderwerpen van de cursus analoge en industriƫle elektronica. Ook het leren van een andere programmeertaal zal na deze cursus eenvoudiger worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan de mogelijke toepassingen van een Arduino microcontroller toelichtten.
De student kan werken met de Arduino IDE (Integrated Development Environment) en kan bestaande code aanpassen aan de vereisten van het project.
De student kan bestaande elektronische en mechanische bouwstenen samenstellen tot een werkend geheel.
EM02: Installeren
De student kan elektromechanische componenten aansluiten op een Arduino microcontroller, gebaseerd op de technische informatie uit de diverse datasheets.
De student kan componenten die behandeld worden in de cursus industriƫle elektronica praktisch gebruiken in combinatie met een Arduino.
EM06: Gefundeerd kiezen
De student kan technische informatie uit diverse Engelstalige bronnen raadplegen en kritisch verwerken.
EM07: Meten
De student kan eventuele fouten opsporen en verhelpen.

Leerinhoud

 • Arduino hardware en bijhorende componenten
 • Arduino IDE
 • Arduino Code
 • Arduino IO
 • Basisinstructies
 • Seriële Monitor
 • Libraries

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Microcontroller kit moet door de student aangekocht worden. Zie digitale leeromgeving Digitap voor meer informatie.
 • Eigen laptop. (specificaties zie onthaalbrochure Campus Ellermanstraat via Digitap -> Info Studenten ELL)
 • Portfolio opdrachten, cursusmateriaal, online tutorials en info op de centrale AP-digitale leeromgeving, oneNote en Teams.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen36,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00Zie digitale leeromgeving Digitap en Teams
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Zie digitale leeromgeving Digitap en Teams

Toetsing (tekst)

Raadpleeg hiervoor de instructies nauwkeurig op de digitale leeromgeving Digitap!