Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Sustainable Business Management35475/2189/2122/1/33
Studiegids

Sustainable Business Management

35475/2189/2122/1/33
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Riel Karolien
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Economie OF eerder ingeschreven voor Economie.

Korte omschrijving

See the section on learning content.

Begincompetenties (tekst)

Knowledge of Business English.
Basic knowledge of economics.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student is in staat technisch milieugerelateerde informatie op te zoeken en deze te interpreteren.
02. CONCEPTKEUZE
De student kan een verantwoord beleid herkennen en mee helpen uit te bouwen.
06. VERBETERING
De student analyseert zelfstandig (on)verantwoord ondernemenen stelt mogelijke verbeterpunten of oplossingen voor.
08. ENERGIEBEHEER
De student kent de duurzaamheidsdoelen en kan techieken gebruiken om hieraan te werken.
De student kent de principes van de wetgeving op overheidsopdrachten en weet deze te gebruiken.
13. VOORBEELDFUNCTIE
De student verwerft inzicht in de verschillende kerngebieden die aan bod komen bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Leerinhoud

Learning content:

The content of this class consists of 2 parts. In the first part, we will take a look at the new economic paradigms and discuss the economical, societal and ecological challenges which we face while doing business today. In the second part, the student can choose 2 modules out of: CSR, Social Enterpreneurship, Circular economy and Digital economy.

This course is a blended learning course which is a combination of online modules and classroom sessions. All information will be communicated through Digitap. The first classroom session is mandatory.

Studiematerialen (lijst)

Sustainable Business ManagementVerplicht
  • Auteur: Karolien Van Riel

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Kostprijs steeds exclusief eventuele kopieerkosten of afdrukkosten. Het grootste deel van de kosten voor dit vak, zit vervat in de kostenraming. Het is echter niet uitgesloten dat hier nog beperkte kosten bijkomen.

Er worden powerpointpresentaties beschikbaar gesteld via digitale leeromgeving 'digitap.ap.be'.

Book: Sustainable Business Management, Karolien Van Riel, 2020, Owl Press

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges13,00 uren
Practicum en/of oefeningen13,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Digital exam: 120 minutes
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)30,00Reflection assingments and presentation during the semester. Grades are transferred to september.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht100,00Oral exam: 20 minutes