Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Warmteleer en thermodynamica32589/2189/2122/1/73
Studiegids

Warmteleer en thermodynamica

32589/2189/2122/1/73
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Verelst Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze inleidende cursus warmteleer en thermodynamica worden de basisbegrippen bestudeerd: wat is warmte, hoe ontstaat warmte, hoe wordt warmte overgedragen. Deze kennis wordt verder verdiept in de thermodynamica. Aan het einde van deze cursus komen enkele veel toegepaste kringprocessen (vb. koelkringproces) aan bod. We bekijken ook de toestellen om warmte op te wekken en terug af te geven.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student is in staat om de basis warmteleer en thermodynamica vlot toe te passen.
02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om de courante thermodynamische cycli te begrijpen en op te stellen.
De student kent het onderscheid, werking en de toepassing van de verschillende soorten branders en ketels. Hij kan de juiste ketel en brander selecteren.
03. ONTWERP
De student is in staat om de energieinhoud van gassen, vloeistoffen en vaste stoffen te berekenen.
De student is in staat om de energieoverdracht te berekenen in courante toepassingen.
De student kan het juiste warmte-afgiftesysteem selecteren en dimensioneren.
05. EXPLOITATIE
De student kan de verschillende soorten CV-regelingen verklaren.
06. VERBETERING
De student kan, in verband met thermische installaties, de impact van zijn keuzes op het energieverbruik inschatten.

Leerinhoud

 • Basisbegrippen en dimensies.
 • Thermische expansie.
 • Warmteoverdracht.
 • Basisprincipes van warmtewisselaars.
 • Faseveranderingen.
 • Thermodynamica.
 • Kringprocessen.
 • Branders
 • warmte-afgiftesystemen
 • Regelingen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus Warmteleer en Thermodynamica, Frank Verelst
 • Digitaal leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Digitaal examen met inzichtsvragen en oefeningen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Digitaal examen met inzichtsvragen en oefeningen.

Toetsing (tekst)

De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties zie infobrochure dep. WT 2021).
Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdelijk gedurende de duur van het examen geactiveerd moeten worden alvorens het examen kan starten.