Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Koellast-& warmteverliesstudie25307/2189/2122/1/29
Studiegids

Koellast-& warmteverliesstudie

25307/2189/2122/1/29
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Lintermans Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het eerste deel van deze cursus behandelen we het hygrothermisch gedrag van constructies. Aansluitend berekenen we de warmteverliezen van een lokaal of gebouw in de winter. Op basis van deze berekeningen leren studenten economisch verantwoorde verbeteringen aan te brengen aan deze lokalen of gebouwen om het energieverbruik in de hand te houden.

In het tweede deel worden de basisbegrippen van een koellastberekening uitgelegd rekening houdende met de interne en externe warmtewinsten, thermisch accumulatievermogen en beschaduwingseffect. Op basis van deze begrippen en hun impact berekenen we de koellast van een lokaal of gebouw in de zomer.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Dit opleidingsonderdeel wordt gedeeltelijk online via teams en op campus gedoceerd. Beide werkvormen vullen elkaar aan. Om alle leerstof mee te krijgen, moet je dus zowel de online lessen volgen, als naar de lessen op campus komen.
De lessen zijn niet verplicht.
De lessen via Teams worden telkens opgenomen en aangeboden in streams.
De lessen on campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel meevolgen als je aanwezig bent.
De presentaties van de lessen inclusief aantekeningen worden aangeboden op Digitap.

Bij discrepantie tussen het audiovisueel materiaal en de cursus, is de cursus het enige juiste document.
Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student is in staat om het globale warmteverlies en de koellast van een lokaal en/of gebouw in te schatten.
02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om constructieve wijzigingen in te schatten en/of te voorspellen op het vlak van warmteverlies en koellast.
03. ONTWERP
De student is in staat om de genormaliseerde koellast te bepalen van een gebouw.
De student is in staat om het genormaliseerde warmteverlies te bepalen van een gebouw.
04. INSTALLATIE
De student is in staat om de de thermische materiaaleigenschappen van een constructie in te schatten en/of op te zoeken.

Leerinhoud

 • Analyse van het hygrothermisch gedrag van een gebouw.
 • Bepaling van de nodige ingrepen om te voldoen aan het opgelegde isolatieniveau.
 • Berekening van de warmteoverdrachtscoëfficiënten door transmissie en ventilatie.
 • Warmteverliesberekening door transmissie en ventilatie van een woning.
 • Bepaling van het globale isolatiepeil van een gebouw.
 • Berekening van het energieverbruik voor verwarming.
 • Analyse van de interne en externe warmtewinstfactoren van een gebouw.
 • Koellastberekening van een gebouw.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus Warmteverlies en koellast, Jan Casteels.
 • Digitaal leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,50 uren
Werktijd buiten de contacturen79,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Digitaal (open boek) examen met inzichtsvragen, oefeningen en beoordeling van het in te dienen rapport betreffende de warmteverlies- en koellastberekening van de eigen woning.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Digitaal (open boek) examen met inzichtsvragen, oefeningen en beoordeling van het te dienen rapport betreffende de warmteverlies- en koellastberekening van de eigen woning.

Toetsing (tekst)

De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties zie infobrochure dep. WT 2122.
Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdelijk gedurende de duur van het examen geactiveerd moeten worden alvorens het examen kan starten.