Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Automatisatie ENE24228/2189/2122/1/09
Studiegids

Automatisatie ENE

24228/2189/2122/1/09
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Verboven Nick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit vak biedt een inleiding op zowel elektrische als hydropneumatische automatisatie en er wordt dieper ingegaan op logische sturingen.

Voor de elektrische automatisering wordt de student vertrouwd gemaakt met de basisinstructies en -principes van een programmeerbare besturing. In het aansluitend labo van semester 2 zal je de opgedane kennis kunnen toepassen op een industriële PLC.

Tenslotte wordt aandacht besteed aan het logisch opbouwen van een programmastructuur, met andere woorden: hoe wordt een automatiseringsopdracht vertaald in een concreet en logisch opgebouwd programma. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. CONCEPTKEUZE
De student kent de mogelijkheden en toepassing van programmeerbare automaten bij industriƫle installaties en processen.
03. ONTWERP
De student kan bij het automatiseren van machines of processen, aan de hand van de opgelegde werkingswijze, een functiediagram opstellen en dit omzetten naar een overeenkomstig gestructureerd opgebouwd PLC programma.
De student kan de basisinstructies en -principes voor het opstellen van een programma voor een programmeerbare automaat vlot toepassen.

Leerinhoud

In deze cursus leert de student om eenvoudige automatiseringsproblemen te analyseren en op te lossen in de vorm van een programma.

Hierbij komen de volgende aspecten aan bod:

onderscheid tussen digitale en analoge actuatoren en sensoren;
hardware: selectie van een CPU met zijn specifieke eigenschappen;
hardware: Ingangs- en uitgangskaarten;
elektrische schema's: Aansluiten van actuatoren en sensoren op de hardware;
software: overzicht van verschillende programmeertalen.

Binnen het gedeelte software wordt er specifiek gewerkt rond:

adressering
programmatie in FBD
datatypes
werken met binaire instructies
counters en Timers
vergelijkingsinstructies
Scalering van analoge metingen
inleiding uitgebreide instructies
norm IEC 61131

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Industriële Automatisering (PLC Fundamentals).
  • digitaal leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Digitaal (gesloten boek) examen met theoretische vragen, inzichtsvragen, toepassingsvragen, oefeningen en meerkeuzevragen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Digitaal (gesloten boek) examen met theoretische vragen, inzichtsvragen, toepassingsvragen, oefeningen en meerkeuzevragen.

Toetsing (tekst)

Dit deel zal via een digitale kennistoets geëvalueerd worden (duurtijd 2u). Dit examen is gesloten boek. Er zijn geen hulpmiddelen toegestaan (ook geen rekenmachine).

De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties zie infobrochure dep. WT 2122).
Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdelijk gedurende de duur van het examen geactiveerd moeten worden alvorens het examen kan starten.